Bảng Giá Ống Inox Sus304 - Bảng Giá Ống Inox 304 Sus

-

Giá inox 304 dạng tấm cán nóng & cán nguội

Giá inox 304 dạng tấm cán nóng & cán nguội
ĐỘ DÀYBỀ MẶTCHỦNG LOẠIXUẤT XỨTIÊU CHUẨNĐƠN GIÁVnđ/kg
0.4 ly cho tới 3 lyBATấm inox 304 | 304L | 304HTrung QuốcJIS, ASTM, GB66,000
0.4 ly cho tới 3 ly2BTấm inox 304 | 304L | 304HTrung QuốcJIS, ASTM, GB62,000
0.4 ly cho tới 3 lyHLTấm inox 304 | 304L | 304HTrung QuốcJIS, ASTM, GB67,000
3 ly cho tới 6 lyNo.1Tấm inox 304 | 304L | 304HTrung QuốcJIS, ASTM, GB58,000
6 ly tới 12 lyNo.1Tấm inox 304 | 304L | 304HTrung QuốcJIS, ASTM, GB53,000
13 ly cho tới 75 lyNo.1Tấm inox 304 | 304L | 304HTrung QuốcJIS, ASTM, GB51,000

Bảng giá inox 304 dạng cuộn cán nóng cùng cán nguội

Giá inox 304 dạng cuộn cán nóng cùng cán nguội
ĐỘ DÀYBỀ MẶTCHỦNG LOẠIXUẤT XỨTIÊU CHUẨNĐƠN GIÁVnđ/kg
0.4 ly tới 1.0 lyBACuộn inox 304 | 304L | 304HTrung QuốcJIS, ASTM, GB66,000
0.4 ly cho tới 6 ly2BCuộn inox 304 | 304L | 304HTrung QuốcJIS, ASTM, GB63,000
0.5 ly tới 2 lyHLCuộn inox 304 | 304L | 304HTrung QuốcJIS, ASTM, GB67,000
3 ly tới 12 lyNo.1Cuộn inox 304 | 304L | 304HTrung QuốcJIS, ASTM, GB53,000

Ghi chú:

BA: bề mặt bóng2B: mặt phẳng bóng mờ
HL: bề mặt sọc Hairline
No.1: bề mặt xám

Bảng giá ống inox 304 công nghiệp

Giá inox ống 304 công nghiệp
QUY CÁCHĐỘ DÀYBỀ MẶTXUẤT XỨTIÊU CHUẨNĐƠN GIÁVnđ/kg
Ống inox Phi 13- DN8SCHNo.1Trung QuốcJIS, ASTM, GB90.000-110.000
Ống inox Phi 17- DN10SCHNo.1Trung QuốcJIS, ASTM, GB90.000-110.000
Ống inox Phi 21- DN15SCHNo.1Trung QuốcJIS, ASTM, GB90.000-110.000
Ống inox Phi 27- DN20SCHNo.1Trung QuốcJIS, ASTM, GB90.000-110.000
Ống inox Phi 34- DN25SCHNo.1Trung QuốcJIS, ASTM, GB90.000-110.000
Ống inox Phi 42- DN32SCHNo.1Trung QuốcJIS, ASTM, GB90.000-110.000
Ống inox Phi 49- DN40SCHNo.1Trung QuốcJIS, ASTM, GB90.000-110.000
Ống inox Phi 60- DN50SCHNo.1Trung QuốcJIS, ASTM, GB90.000-110.000
Ống inox Phi 76- DN65SCHNo.1Trung QuốcJIS, ASTM, GB90.000-110.000
Ống inox Phi 90- DN80SCHNo.1Trung QuốcJIS, ASTM, GB90.000-110.000
Ống inox Phi 101- DN90SCHNo.1Trung QuốcJIS, ASTM, GB110.000-150.000
Ống inox Phi 114- doanh nghiệp 100SCHNo.1Trung QuốcJIS, ASTM, GB110.000-150.000
Ống inox Phi 141- DN125SCHNo.1Trung QuốcJIS, ASTM, GB110.000-150.000
Ống inox Phi 168- DN150SCHNo.1Trung QuốcJIS, ASTM, GB110.000-150.000
Ống inox Phi 219- DN200SCHNo.1Trung QuốcJIS, ASTM, GB110.000-150.000

Giá inox 304 ống trang trí

Giá inox 304 ống trang trí
QUY CÁCHĐỘ DÀYBỀ MẶTXUẤT XỨTIÊU CHUẨNĐƠN GIÁVnđ/kg
Phi 9.60.8li – 1.5liBATrung QuốcJIS, ASTM, GB73.000 -90.000
Phi 12.70.8li – 1.5liBATrung QuốcJIS, ASTM, GB73.000 -90.000
Phi 15.90.8li – 1.5liBATrung QuốcJIS, ASTM, GB73.000 -90.000
Phi 19.10.8li – 1.5liBATrung QuốcJIS, ASTM, GB73.000 -90.000
Phi 220.8li – 1.5liBATrung QuốcJIS, ASTM, GB73.000 -90.000
Phi 25.40.8li – 1.5liBATrung QuốcJIS, ASTM, GB73.000 -90.000
Phi 270.8li – 1.5liBATrung QuốcJIS, ASTM, GB73.000 -90.000
Phi 31.80.8li – 1.5liBATrung QuốcJIS, ASTM, GB73.000 -90.000
Phi 380.8li – 1.5liBATrung QuốcJIS, ASTM, GB73.000 -90.000
Phi 420.8li – 1.5liBATrung QuốcJIS, ASTM, GB73.000 -90.000
Phi 50.80.8li – 1.5liBATrung QuốcJIS, ASTM, GB73.000 -90.000
Phi 600.8li – 1.5liBATrung QuốcJIS, ASTM, GB73.000 -90.000
Phi 630.8li – 1.5liBATrung QuốcJIS, ASTM, GB73.000 -90.000
Phi 760.8li – 1.5liBATrung QuốcJIS, ASTM, GB73.000 -90.000
Phi 890.8li – 1.5liBATrung QuốcJIS, ASTM, GB73.000 -90.000
Phi 1010.8li – 2liBATrung QuốcJIS, ASTM, GB73.000 -90.000
Phi 1140.8li – 2liBATrung QuốcJIS, ASTM, GB73.000 -90.000
Phi 1410.8li – 2liBATrung QuốcJIS, ASTM, GB73.000 -90.000

Giá inox hộp 304 trang trí

Giá inox hộp 304 trang trí
QUY CÁCHĐỘ DÀYBỀ MẶTXUẤT XỨTIÊU CHUẨNĐƠN GIÁVnđ/kg
10 x 100.8li – 1.5liBATrung QuốcJIS, ASTM, GB69.000 -85.000
12 x 120.8li – 1.5liBATrung QuốcJIS, ASTM, GB69.000 -85.000
15 x 150.8li – 1.5liBATrung QuốcJIS, ASTM, GB69.000 -85.000
20 x 200.8li – 1.5liBATrung QuốcJIS, ASTM, GB69.000 -85.000
25 x 250.8li – 1.5liBATrung QuốcJIS, ASTM, GB69.000 -85.000
30 x 300.8li – 1.5liBATrung QuốcJIS, ASTM, GB69.000 -85.000
38 x 380.8li – 1.5liBATrung QuốcJIS, ASTM, GB69.000 -85.000
40 x 400.8li – 1.5liBATrung QuốcJIS, ASTM, GB69.000 -85.000
50 x 500.8li – 1.5liBATrung QuốcJIS, ASTM, GB69.000 -85.000
60 x 600.8li – 1.5liBATrung QuốcJIS, ASTM, GB69.000 -85.000
13 x 260.8li – 1.5liBATrung QuốcJIS, ASTM, GB69.000 -85.000
15 x 300.8li – 1.5liBATrung QuốcJIS, ASTM, GB69.000 -85.000
20 x 400.8li – 1.5liBATrung QuốcJIS, ASTM, GB69.000 -85.000
25 x 500.8li – 1.5liBATrung QuốcJIS, ASTM, GB69.000 -85.000
30 x 600.8li – 1.5liBATrung QuốcJIS, ASTM, GB69.000 -85.000
40 x 800.8li – 1.5liBATrung QuốcJIS, ASTM, GB69.000 -85.000
50 x 1000.8li – 2liBATrung QuốcJIS, ASTM, GB69.000 -85.000
60 x 1200.8li – 2liBATrung QuốcJIS, ASTM, GB69.000 -85.000

Giá inox sus 304 vỏ hộp công nghiệp

Giá inox sus 304 vỏ hộp công nghiệp
QUY CÁCHĐỘ DÀYBỀ MẶTXUẤT XỨTIÊU CHUẨNĐƠN GIÁVnđ/kg
15 x 15 x 60002lyHL/2B/No.1Trung QuốcJIS, ASTM, GB69.000 -85.000
20 x đôi mươi x 60002lyHL/2B/No.1Trung QuốcJIS, ASTM, GB69.000 -85.000
25 x 25 x 60002lyHL/2B/No.1Trung QuốcJIS, ASTM, GB69.000 -85.000
30 x 30 x 60002lyHL/2B/No.1Trung QuốcJIS, ASTM, GB69.000 -85.000
40 x 40 x 60002ly-3lyHL/2B/No.1Trung QuốcJIS, ASTM, GB69.000 -85.000
50 x 50 x 60002ly-3lyHL/2B/No.1Trung QuốcJIS, ASTM, GB69.000 -85.000
60 x 60 x 60002ly-3lyHL/2B/No.1Trung QuốcJIS, ASTM, GB69.000 -85.000
70 x 70 x 60002ly-3lyHL/2B/No.1Trung QuốcJIS, ASTM, GB69.000 -85.000
80 x 80 x 60002ly-3lyHL/2B/No.1Trung QuốcJIS, ASTM, GB69.000 -85.000
100 x 100 x 60002ly-3lyHL/2B/No.1Trung QuốcJIS, ASTM, GB69.000 -85.000
15 x 30 x 60002lyHL/2B/No.1Trung QuốcJIS, ASTM, GB69.000 -85.000
20 x 40 x 60002lyHL/2B/No.1Trung QuốcJIS, ASTM, GB69.000 -85.000
30 x 60 x 60002ly-3lyHL/2B/No.1Trung QuốcJIS, ASTM, GB69.000 -85.000
40 x 80 x 60002ly-3lyHL/2B/No.1Trung QuốcJIS, ASTM, GB69.000 -85.000
50 x 100 x 60002ly-3lyHL/2B/No.1Trung QuốcJIS, ASTM, GB69.000 -85.000
60 x 120 x 60002ly-3lyHL/2B/No.1Trung QuốcJIS, ASTM, GB69.000 – 85.000

Giá inox 304 thanh la đúc

Giá inox 304 thanh la đúc
QUY CÁCHĐỘ DÀYBỀ MẶTXUẤT XỨTIÊU CHUẨNĐƠN GIÁVnđ/kg
10, 15, 20, 252ly- 20lyHL/No.1Trung QuốcJIS, ASTM, GB88,000
30, 40, 50 , 602ly- 20lyHL/No.1Trung QuốcJIS, ASTM, GB88,000
75, 80, 90, 1002ly- 20lyHL/No.1Trung QuốcJIS, ASTM, GB88,000

Giá inox 304 Thanh V góc

Giá inox 304 Thanh V góc
QUY CÁCHĐỘ DÀYBỀ MẶTXUẤT XỨTIÊU CHUẨNĐƠN GIÁVnđ/kg
20 x đôi mươi x 60002lyNo.1Trung QuốcJIS, ASTM, GB78.000 – 95.000
30 x 30 x 60002ly-4lyNo.1Trung QuốcJIS, ASTM, GB78.000 – 95.000
40 x 40 x 60002ly-4lyNo.1Trung QuốcJIS, ASTM, GB78.000 – 95.000
50 x 50 x 60002ly-6lyNo.1Trung QuốcJIS, ASTM, GB78.000 – 95.000
65 x 65 x 60005ly-6lyNo.1Trung QuốcJIS, ASTM, GB78.000 – 95.000
75 x 75 x 60006lyNo.1Trung QuốcJIS, ASTM, GB78.000 – 95.000
100 x 100 x 60006lyNo.1Trung QuốcJIS, ASTM, GB78.000 – 95.000

Giá inox 304 thanh chữ U

Giá inox 304 thanh chữ U
QUY CÁCHĐỘ DÀYBỀ MẶTXUẤT XỨTIÊU CHUẨNĐƠN GIÁVnđ/kg
35 x 60 x 354lyNo.1Trung QuốcJIS, ASTM, GB82.000 – 95.000
40 x 80 x 405lyNo.1Trung QuốcJIS, ASTM, GB82.000 – 95.000
50 x 100 x 505lyNo.1Trung QuốcJIS, ASTM, GB82.000 – 95.000
50 x 120 x 506lyNo.1Trung QuốcJIS, ASTM, GB82.000 – 95.000
65 x 150 x 656lyNo.1Trung QuốcJIS, ASTM, GB82.000 – 95.000
75 x 150 x 756lyNo.1Trung QuốcJIS, ASTM, GB82.000 – 95.000

Giá inox cây quánh tròn, cây đặc vuông với cây đặc lục giác

Giá inox cây đặc tròn, cây sệt vuông với cây sệt lục giác
QUY CÁCHBỀ MẶTCHỦNG LOẠIXUẤT XỨTIÊU CHUẨNĐƠN GIÁVnđ/kg
Phi 3 mang lại phi 4502BLáp tròn inox 304 | 304L | 304HTrung QuốcJIS, ASTM, GB80,000
4 milimet tới 70 mm2BĐặc vuông inox 304 | 304L | 304HTrung QuốcJIS, ASTM, GB80,000
12 milimet tới 40 mm2BĐặc lục giác inox 304 | 304L | 304HTrung QuốcJIS, ASTM, GB80,000

Giá lưới inox sus 304

Giá lưới inox sus 304
CHỦNG LOẠIĐƠN GIÁ
Lưới inox hànLiên hệ để sở hữu giá giỏi nhất
Lưới inox đanLiên hệ để sở hữu giá giỏi nhất
Lưới inox dệtLiên hệ để có giá tốt nhất
Lưới inox đục lỗLiên hệ để sở hữu giá giỏi nhất
Lưới inox đôi mắt cáoLiên hệ để sở hữu giá giỏi nhất
Lưới inox lọcLiên hệ để sở hữu giá xuất sắc nhất
Lưới inox băng tảiLiên hệ để có giá tốt nhất

Bảng giá bán phụ khiếu nại inox 304

Bảng giá chỉ phụ khiếu nại inox 304
CHỦNG LOẠIGIÁ BÁN
Co hàn, teo renLiên hệ để có giá xuất sắc nhất
Tê hàn, tê renLiên hệ để sở hữu giá xuất sắc nhất
Bầu giảm, thai ren, bầu lệch tâmLiên hệ để sở hữu giá giỏi nhất
Van công nghiệpLiên hệ để có giá tốt nhất
Mặt bích inoxLiên hệ để có giá xuất sắc nhất

Giá gia công inox

Giá tối ưu inox
LOẠI HÌNH GIA CÔNGĐƠN GIÁ GIA CÔNG (Đ/KG)
 Gia công mặt bích inox Liên hệ báo giá để sở hữu giá giỏi nhất
Gia công lốc ống inox ( cuốn ống) Liên hệ báo giá để sở hữu giá xuất sắc nhất
Gia công Chấn U, V, C Liên hệ báo giá để có giá giỏi nhất
Gia công bỗng nhiên lỗ, dập lỗ Liên hệ báo giá để sở hữu giá xuất sắc nhất
Gia công dập tấm kháng chượt Liên hệ báo giá để sở hữu giá xuất sắc nhất
Gia công giảm plasma Liên hệ báo giá để có giá giỏi nhất
Gia công giảm laser Liên hệ báo giá để có giá giỏi nhất
Gia công CNC Liên hệ báo giá để sở hữu giá xuất sắc nhất
Gia công cưa tấm inox, cưa láp inox Liên hệ báo giá để có giá xuất sắc nhất
Gia công tiến công bóng hairline inox Liên hệ báo giá để sở hữu giá tốt nhất
Gia công máng xối inox Liên hệ báo giá để sở hữu giá xuất sắc nhất
Gia công bồn bể công nghiệp Liên hệ báo giá để có giá xuất sắc nhất

Bảng giá bán V inox 304 – giá thanh inox

Quy cáchChủng loạiĐộ dàyĐộ dàiGiá/KG
V (20 x 20)INOX 3042ly – 3.0ly6m62,000 VNĐ
V (25 x 25)INOX 3042ly – 4.0ly6m61,000 VNĐ
V (30 x 30)INOX 3042ly – 5.0ly6m61,000 VNĐ
V (40 x 40)INOX 3042ly – 5.0ly6m61,000 VNĐ
V (50 x 50)INOX 3042ly – 5.0 ly6m61,000 VNĐ

Lưu ý:

– quanh đó ra, công ty chúng tôi nhận sản xuất thép inox 304 theo yêu thương cầu. Để được hỗ trợ tư vấn kỹ hơn cùng nhận làm giá inox 304, quý khách hàng vui lòng tương tác theo tin tức sau:

Inox 304 là trong số những loại vật liệu thời thượng thường được sử dụng để thiết kế bồn rửa, kệ tủ bếp,hay những công trình xây dựng…như ở những công trình như bên phố, phổ biến cư. Vậy inox 304 là gì và giá inox 304 của nó hiện giờ là bao nhiêu? Hãy thuộc Kho Thép Xây Dựng tìm hiểu rõ hơn qua nội dung bài viết dưới đây nhé!

Báo giá bán inox 304 tiên tiến nhất hôm nay 

Hiện nay trên thị trường có nhiều sản phẩm được làm từ thép không gỉ. Chính vì vậy mà đối với mỗi sản phẩm lại bao gồm một ngân sách chi tiêu khác nhau.

Bạn đang xem: Bảng giá ống inox sus304


Yêu cầu làm giá inox 304

*
*
*
Bảng giá chỉ inox 304 ống công nghiệp

Giá của các loại thép không gỉ này tình hình chung cao hơn các vật liệu như sắt, thép thông thường.

*

Thanh lập inox hay có cách gọi khác là thanh la inox. Giá chỉ thanh la được miêu tả trong bảng dưới đây:


*
*
*
*
*
*
Giá thép không gỉ dạng tấm cán nóng cùng cán nguội

Những yếu đuối tố ảnh hưởng đến giá Inox 304

Mỗi người tiêu dùng khi mong muốn mua thép không gỉ đều phải có thắc mắc về tầm giá của nó. Tuy nhiên, câu hỏi này thật sự rất cực nhọc nếu muốn trả lời chính xác. Bởi vì giá của thép ko gỉ không cố định mà được kiểm soát và điều chỉnh theo thực tế. Nhưng nhìn toàn diện thì giá chỉ của nó nhờ vào vào tương đối nhiều yếu tó như: giá chỉ nguyên đồ dùng liệu, quy cách sản xuất, công nghệ để sản xuất, biến động thì trường, đơn vị chức năng cung cấp,…

Trên thực tế, giá bán cua thép ko gỉ tất cả sự chênh lệch nhất định giữa những người phân phối. Lý do bởi lẽ vị mỗi cơ sở này còn có các cách định giá chỉ khác nhau, hỗ trợ ra thị phần các các loại sản phẩm đa dạng về unique và thương hiệu sản xuất. Bởi vì vậy nhưng giá của no rất có thể chênh lệch 5-10% giữa những cơ sở cung cấp.

*
Giá Inox 304 không nắm định

Vì vậy, để hiểu được giá cả chính xác của Inox 304 từng nào 1kg, quý khách hàng nên tương tác trực tiếp với đơn vị sản xuất hoặc nhà sản xuất trên thị trường. Họ sẽ cho bạn câu trả lời đúng mực nhất và gấp rút nhấ để dễ dàng mua sắm.

Inox 304 Là Gì?

Inox 304 (thép không gỉ) là một trong những loại kim loại tổng hợp của Crom và Carbon. Với ưu điểm lưu ý bóng, không han gỉ với dễ uốn, nó được mệnh danh là thú vật chống ăn mòn vì đựng được nhiều hàm lượng Niken.

*
Inox 304 là 1 loại thép không gỉ được sử dụng rộng rãi trên thị trường

Thành phần cấu trúc nên thép không gỉ bao gồm :

+ Nguyên tố tạo ra sự tính chống bào mòn là Crom

+ Nguyên tố làm ra sự định hình là Mgana

+ yếu tố để tạo thành độ cứng cho thép là Ni tơ

Với những điểm mạnh nổi trội, đây hiện là một số loại thép được mọi tình nhân thích cùng sử dụng rộng thoải mái nhất trên gắng giới.

Inox 304 có bao nhiêu loại?

Tùy vào thành phần kết cấu mà thép không gỉ được chia làm hai loại chính là 304L cùng 304H:

+ Inox 304L với lượng chất Carbon thấp, hay được áp dụng làm các mối hàn. Nó giúp cho các sản phẩm dễ dãi thi công mà không trở nên ăn mòn.

+ Inox 304H với hàm vị Carbon cao, được thực hiện vào những sản phẩm có yêu ước cao về độ bền.

*
Tùy vào thành phần cấu trúc mà thép ko gỉ bao gồm hai một số loại là 304L với 304H

Chính bởi sự hữu dụng và dễ dàng chế tác buộc phải inox 304L được sử dụng rộng rãi hơn so với nhiều loại 304H.

Cách tính trọng lượng inox 304

Cũng như biện pháp tính của những loại thép khác, cách tính trọng lượng inox 304 tương đối cũng đơn giản.

Công thức tính trọng lượng và tỷ lệ riêng của nó đó là:

M (kg) = T (mm) * R (mm) * Chiều lâu năm D(mm) * 7.85 (g/cm³).

Xem thêm: Tham khảo bảng giá nối tóc thảo tây bảng giá nối tóc thảo tây

Trong đó,

+ M trọng lương thép tấm (Kg)

+ T là độ dày của tấm thép (mm).

+ R là chiều rộng xuất xắc khổ rộng lớn của tấm thép (mm). Khổ rộng lớn tiêu chuẩn: 1,250 mm, 1,500 mm, 2,000 mm, 2,030 mm, 2,500 mm.

+ D là chiều dài của thép tấm (mm). Chiều lâu năm tiêu chuẩn: 6,000 mm, 12,000 mm.

*
Sản phẩm làm cho từ Inox 304 hết sức đa dạng

Thực tế, khi bạn oder hàng thì nhà cung ứng sẽ rất đầy đủ thông tin về kích thước, trọng lượng của nó. Vày vậy họ không buộc phải mất sức lực vào vấn đề đo trọng lượng của sản phẩm.

Bảng tra trọng lượng riêng của inox 304

*
Khối lượng riêng biệt của inox 304

Tuy nhiên, so với sinh viên giỏi kĩ sư xây đắp cần nắm vững công thức tính, đó là:

M (kg) = T (m) x W (m) x L (m) x 7,85

Trong đó,

T là độ dày của tôn

M là chiều rộng lớn của tôn

L là chiều lâu năm của tôn

Thép ko gỉ có giỏi không?

Thép không gỉ 304 hiện giờ chính là sản phẩm thép tốt nhất thể giới. Với điểm mạnh nổi bật về chất lượng độ bền bỉ, độ sáng bóng, tính thẩm mỹ và làm đẹp cao, dễ dàng uốn lượn mà túi tiền lại buộc phải chăng, nó được không hề ít người yêu thích và lựa chọn để triển khai vật liệu thi công cho gia đình.

Ứng dụng của inox 304 hiện tại nay

Với những ưu điểm của mình, thép không gỉ 304 được thực hiện ở rất nhiều lĩnh vực vào cuộc sống, như:

+ Ứng dụng vào gia dụng cùng công nghiệp như thiết bị xử trí và sản xuất thực phẩm, những loại ốc vít, sản phẩm công nghệ móc,…

+ làm thiết bị mang lại nhà bếp thương mại dịch vụ và gia đình

+ vật liệu xây dựng các tòa nhà dịch vụ thương mại và công nghiệp lớn

+ Thiết bị cấp dưỡng hàng không với ô tô

+ sản xuất các thứ phòng phân tách để xử lý hóa chất

+ Vỏ tủ điện cho những thiết bị điện

*
Thép ko gỉ 304 có tính vận dụng rất cao

Phải chăng vị vậy mà lại thép không gỉ 304 trở thành giữa những vật liệu quan trọng đặc biệt nhất của quả đât hiện nay.

Đơn vị cung cấp inox 304 chủ yếu hãng giá rất tốt hiện nay.

Kho Thép Xây Dựng – chuyên cung cấp các sản phẩm thép, vật tư xây dựng cho các tỉnh thành trên vn với mức ngân sách siêu hấp dẫn. Nên chọn lựa chúng tôi, vày vì:

+ giá bán Inox 304 cực hấp dẫn

+ Đại lý, hệ thống phân phối báo giá thép cấp 1với giá siêu khuyến mãi và cạnh tranh nhất.

+ Hàng hỗ trợ chính hãng, luôn không thiếu thốn logo nhãn mác của phòng sản xuất, bắt đầu 100% không qua sử dụng.

+ Đội ngũ nhân viên cấp dưới xuất dung nhan và gồm bề dày tởm nghiệm.

+ Miễn phí tổn vận chuyển toàn quốc.

Khách hàng mua hàng vui lòng liện hệ qua:

Cách 1: Đặt hàng qua website chính thức của Công ty: https://vietaus.edu.vn/