Bảng Giá Mở Khóa Icloud Iphone Xr < Bảo Hành Trọn Đời > Láy Ngay Sau 30 Phút

-

Khi ai đang sử dụng i
Phone, rủi ro quên mật khẩu đăng nhập tài khoản i
Cloud
hoặc sở hữu thiết bị ẩn i
Cloud và ai đang cố mở khóa, xóa tài khoản, unlock i
Phone i
Cloud này mà phân vân nó bao gồm uy tín nghỉ ngơi đâu? dịch vụ thương mại mở khóa i
Cloud
có mức giá bao nhiêu? Tại tất cả các quận trên thành phố Hồ Chí Minh, trung vai trung phong uy tín nào nhằm mở khóa, mở khóa i
Cloud chất lượng? Đừng vượt lo lắng, mang đến trực tiếp Trung Tâm bh One để giải quyết cho chính mình thông qua bài xích mô tả dưới đây!


*


Mở khóa i
Cloud cho i
Phone

PHƯƠNG ÁN 1 MỞ ICLOUD

P.A 2 rứa MAIN

P.A 3 THU XÁC

Mở icloud i
Phone

TÊN MÁY MODEL

GIÁ BÁO KHÁCH HÀNG

THỜI GIAN GIAO MÁY

THAY MAIN

GHI CHÚ

GIÁ THU XÁC

IPhone 4400,000đ2 ngày700,000đĐổi main hãng
IPhone 4S700,000đ2 ngày900,000đĐổi main hãng
IPhone 51000,000đ2 ngày1,400,000đĐổi main hãng50,000đ
IPhone 5S, C, SE1,400,000đ3 ngày1,800,000đĐổi main hãng100,000đ
IPhone 62,200,000đ không vân tay 2,700,000đ tất cả vân tay3 - 5 ngày3,200,000đĐổi main hãng300,000đ
IPhone 6 Plus2,700,000đ không vân tay 3,200,000đ gồm vân tay3 - 5 ngày3,800,000đĐổi main hãng300,000đ
IPhone 6S2,700,000đ không vân tay 3,200,000đ tất cả vân tay3 - 5 ngày3,800,000đĐổi main hãng500,000đ
IPhone 6S Plus2,900,000đ không vân tay 3,400,000đ có vân tay3 - 5 ngày4,000,000đĐổi main hãng500,000đ
IPhone 72,900,000đ không vân tay 3,200,000đ tất cả vân tay3 - 5 ngày4,000,000đĐổi main hãng600-800,000đ
IPhone 7+3,900,000đ bao gồm vân tay3 - 5 ngày4,500,000đĐổi main hãng1,200-1,500,000đ
IPhone 8 imei VN3,900,000đ chỉ Làm bởi PM, 6,200,000đ tất cả vân tay3 - 5 ngày4,500,000đĐổi main hãng900-1,200,000đ
IPhone 8+ imei VN4,300,000đ chỉ Làm bởi PM có vân tay3 - 5 ngày5,500,000đĐổi main hãng1,200-1,500,000đ
IPhone X4,900,000đ Làm bởi PM gồm vân tay3 - 5 ngày6,900,000đĐổi main hãng1,800-2,700,000đ
6,200,000đ LÀM PHẦN CỨNG3 - 5 ngàyĐổi main hãng
Iphone XR5,500,000đ-7,000,000đ3 - 5 ngày7,000,000đĐổi main hãng2,000-2,500,000đ
Iphone XS/XS MAX 5,500,000đ không vân tay 7,000,000đ bao gồm vân tay3 - 5 ngày9,000,000đĐổi main hãng3,000-4,000,000đ
Iphone 119,500,000đ ko vân tay 11,000,000đ bao gồm vân tay3 - 5 ngày15,000,000đĐổi main hãng3,000-4,000,000đ
Iphone 11 Pro9,500,000đ ko vân tay 11,000,000đ tất cả vân tay3 - 5 ngày18,000,000đĐổi main hãng3,000-4,000,000đ
Iphone 11 Pro Max1,500,000đ không vân tay 15,000,000đ bao gồm vân tay3 - 5 ngày20,000,000đĐổi main hãng3,000-4,000,000đ

PHƯƠNG ÁN 1 MỞ ICLOUD Mở icloud i
Pad

P.A 2 núm MAIN

P.A 3 THU XÁC

MODEL

GIÁ BÁO KHÁCH HÀNG

THỜI GIAN GIAO MÁY

THAY MAIN

GHI CHÚ

GIÁ THU XÁC

Bảng 3G: Hạ 3G thành Wifi
IPad 2600,000đ1-3 Ngày1,500,000đĐổi main hãng300,000đ
IPad 3700,000đ1-3 Ngày1,900,000đĐổi main hãng500,000đ-700,000đ
IPad 4800,000đ1-3 Ngày2,500,000đĐổi main hãng700,000đ-800,000đ
IPad Air 1900,000đ1-3 Ngày2,900,000đĐổi main hãng900,000đ-1,100,000đ
IPad Air 21,500,000đ1-3 Ngày3,500,000đĐổi main hãng1,500,000đ-1,800,000đ
Ipad Mini 1600,000đ1-3 Ngày1,500,000đĐổi main hãng300,000đ-500,000đ
IPad Mini 2700,000đ1-3 Ngày1,500,000đĐổi main hãng700,000đ-1,00,000đ
IPad Mini 31,200,000đ1-3 Ngày2,500,000đĐổi main hãng900,000đ-,100,000đ
IPad Mini 41,200,000đ1-3 Ngày2,500,000đĐổi main hãng1,500,000đ-1,800,000đ
i
Pad ren 5 (New 2017)
1,700,000đ1-3 Ngày3,500,000đĐổi main hãng1,700,000đ-2,000,000đ
i
Pad ren 6 (New 2018)
1,900,000đ1-3 Ngày3,500,000đĐổi main hãng1,700,000đ-2,000,000đ
IPad pro 9.7 (2015)1,900,000đ1-3 Ngày4,500,000đĐổi main hãng1,900,000đ-2,200,000đ
IPad pro 10.5(2017)2,500,000đ1-3 Ngày5,500,000đĐổi main hãng2,000,000đ-2,500,000đ
Ipad 12.9 (I 2015)2,800,000đ1-3 Ngày6,500,000đĐổi main hãng2,000,000đ-2,500,000đ
Ipad 12.9 (II 2015)2,800,000đ1-3 Ngày6,500,000đĐổi main hãng2,000,000đ-2,500,000đ
Bản Wifi
IPad 2800,000đ1-3 Ngày1,500,000đĐổi main hãng300,000đ
IPad 3800,000đ1-3 Ngày1,900,000đĐổi main hãng500,000đ-700,000đ
IPad 41.000,000đ1-3 Ngày2,500,000đĐổi main hãng700,000đ-800,000đ
IPad Air 11.100,000đ1-3 Ngày2,900,000đĐổi main hãng900,000đ-1,100,000đ
IPad Air 21,500,000đ1-3 Ngày3,500,000đĐổi main hãng1,500,000đ-1,800,000đ
Ipad Mini 1800,000đ1-3 Ngày1,500,000đĐổi main hãng300,000đ-500,000đ
IPad Mini 2900,000đ1-3 Ngày1,500,000đĐổi main hãng700,000đ-1,00,000đ
IPad Mini 31,100,000đ1-3 Ngày2,500,000đĐổi main hãng900,000đ-,100,000đ
IPad Mini 41,500,000đ1-3 Ngày2,500,000đĐổi main hãng1,500,000đ-1,800,000đ
i
Pad ren 5 (New 2017)
1,700,000đ1-3 Ngày3,500,000đĐổi main hãng1,700,000đ-2,000,000đ
i
Pad gene 6 (New 2018)
1,900,000đ1-3 Ngày3,500,000đĐổi main hãng1,700,000đ-2,000,000đ
IPad pro 9.7 (2015)1,900,000đ1-3 Ngày4,500,000đĐổi main hãng1,900,000đ-2,200,000đ
IPad pro 10.5(2017)2,500,000đ1-3 Ngày5,500,000đĐổi main hãng2,000,000đ-2,500,000đ
Ipad 12.9 (I 2015)2,800,000đ1-3 Ngày6,500,000đĐổi main hãng2,000,000đ-2,500,000đ
Ipad 12.9 (II 2015)2,800,000đ1-3 Ngày6,500,000đĐổi main hãng2,000,000đ-2,500,000đ

PHƯƠNG ÁN 1 MỞ ICLOUD Mở icloud hãng apple Watch

P.A 2 cố MAIN

P.A 3 THU XÁC

MODEL

GIÁ BÁO KHÁCH HÀNG

THỜI GIAN GIAO MÁY

THAY MAIN

GHI CHÚ

GIÁ THU XÁC

Apple Watch Series 6
Apple Watch Series 5
Apple Watch Series 43,500,000đ1-3 Ngày3,000,000đ
Apple Watch Series 33,000,000đ1-3 Ngày2,000,000đ
Apple Watch Series 22,500,000đ1-3 Ngày1,000,000đ
Apple Watch Series 12,000,000đ1-3 Ngày1,000,000đ

PHƯƠNG ÁN 1 MỞ ICLOUD Mở icloud apple i
Pod

P.A 2 nắm MAIN

P.A 3 THU XÁC

MODEL

GIÁ BÁO KHÁCH HÀNG

THỜI GIAN GIAO MÁY

THAY MAIN

GHI CHÚ

GIÁ THU XÁC

ipod touch gene 8
ipod touch ren 71,500,000đ1-3 Ngày400,000đ
ipod touch gene 61,500,000đ1-3 Ngày400,000đ
ipod touch gen 51,000,000đ1-3 Ngày300,000đ
ipod touch gen 41,000,000đ1-3 Ngày300,000đ
ipod touch ren 3700,000đ1-3 Ngày200,000đ

PHƯƠNG ÁN 1 MỞ ICLOUD Mở icloud táo bị cắn dở Macbook Pro

P.A 2 cụ MAIN

P.A 3 THU XÁC

MODEL

GIÁ BÁO KHÁCH HÀNG

THỜI GIAN GIAO MÁY

THAY MAIN

GHI CHÚ

GIÁ THU XÁC

Macbook Pro 20201,500,000đ Phần cứng, 3,000,000đ Phần mềm1-3 Ngày5,000,000đ
Macbook Pro 20191,500,000đ Phần cứng, 3,000,000đ Phần mềm1-3 Ngày4,000,000đ
Macbook Pro 20181,500,000đ Phần cứng, 3,000,000đ Phần mềm1-3 Ngày3,000,000đ
Macbook Pro 20171,500,000đ Phần cứng, 3,000,000đ Phần mềm1-3 Ngày2,000,000đ
Macbook Pro 20161,500,000đ Phần cứng, 3,000,000đ Phần mềm1-3 Ngày2,000,000đ
Macbook Pro 20151,500,000đ Phần cứng, 3,000,000đ Phần mềm1-3 Ngày2,000,000đ

PHƯƠNG ÁN 1 MỞ ICLOUD Mở icloud táo bị cắn dở Macbook Air

P.A 2 chũm MAIN

P.A 3 THU XÁC

MODEL

GIÁ BÁO KHÁCH HÀNG

THỜI GIAN GIAO MÁY

THAY MAIN

GHI CHÚ

GIÁ THU XÁC

Macbook Air 20201,500,000đ Phần cứng, 3,000,000đ Phần mềm1-3 Ngày5,000,000đ
Macbook Air 20191,500,000đ Phần cứng, 3,000,000đ Phần mềm1-3 Ngày4,000,000đ
Macbook Air 20181,500,000đ Phần cứng, 3,000,000đ Phần mềm1-3 Ngày3,000,000đ
Macbook Air 20171,500,000đ Phần cứng, 3,000,000đ Phần mềm1-3 Ngày2,000,000đ
Macbook Air 20161,500,000đ Phần cứng, 3,000,000đ Phần mềm1-3 Ngày2,000,000đ
Macbook Air 20151,500,000đ Phần cứng, 3,000,000đ Phần mềm1-3 Ngày2,000,000đ

Khóa kích hoạt i
Cloud là gì?

Khóa kích hoạt là một trong những tính năng được Apple kiến tạo để ngăn ngừa người khác sử dụng i
Phone của chúng ta trong trường hợp bị mất hoặc bị tấn công cắp. Lần đầu tiên bạn bật i
Phone sau khoản thời gian mua, khóa kích hoạt sẽ tiến hành bật từ động.

Bạn đang xem: Bảng giá mở khóa icloud

Mở khóa i
Cloud i
Phone, i
Pad Giá chỉ với 500.000đ

Hiện tại bao gồm một số người sử dụng quên, hoặc thiết lập máy cũ không lưu ý tài khoản i
Cloud khi restore lại lắp thêm thì bị ngăn không active vào sử dụng được. vietaus.edu.vn đang có giải pháp mở khoá tài khoản icloud. Sau khi bẻ khóa i
Cloud khách hàng hàng rất có thể update, restore thoải mái mà không trở nên khóa lại tài khoản i
Cloud cũ.

*
*

Kỹ thuật viên sửa chữa thay thế chuyển nghiệp

Đội ngũ hơn trăng tròn kĩ thuật viên với ngay sát 7 năm kinh nghiệm trong nghề sửa chữa và đã từng có lần được sang học hỏi và chia sẻ kinh nghiệm, technology từ những nước phạt triển. Đáp ứng đều yêu cầu của quý khách với unique tốt nhất, tiến độ nhanh nhất và thương mại dịch vụ hài lòng, uy tín nhất.

Xem thêm: Bảng giá ống nhựa bình minh 2022 mới nhất, bảng giá ống nhựa pvc bình minh mới nhất

*

Linh kiện sửa chữa smartphone nhập khẩu bao gồm hãng

Linh kiện sửa chữa điện thoại cảm ứng thông minh được nhập khẩu trực tiếp từ hãng, hoặc các công ty đối tác thứ 3 với chất lượng bảo đảm cũng như túi tiền cạnh tranh. Chế độ bảo hành 12 cho 36 tháng 1 đổi 1. Đặc biệt, với khách hàng hàng đã mất thời gian bh sẽ được vietaus.edu.vn cung ứng sửa chữa với mức ngân sách ưu đãi hơn.

*

Quy Trình dấn Và sửa chữa Thiết Bị tại vietaus.edu.vn

*

vietaus.edu.vn CAM KẾT

1. Quá trình làm việc ví dụ và nghiêm túc, uy tín.2. Các bạn hoàn toàn an tâm vì bọn chúng tôi khẳng định tất cả các linh kiện, phụ kiện trên dế yêu của chúng ta được đảm bảo an toàn cẩn thận, tinh giảm thấp nhất sự việc trầy xước trong quy trình thay thế.3. Linh kiện thay thế chính hãng bao gồm hãng, giá hợp lý4. Sửa điện thoại cảm ứng thông minh lấy ngay.5. Nếu như trong quá trình sửa chữa công ty làm lỗi tạo ra từ phía công ty, vietaus.edu.vn khẳng định đổi nắm thế thay thế sửa chữa miễn chi phí lỗi tạo nên ngay lập tức.7. Bảo hành 12 – 36 tháng lỗi 1 đổi 1 (tùy theo từng mẫu máy)

Hãy để shop chúng tôi giúp thứ của quý khách trở lại mượt mà, xinh tươi như trước đó chưa từng bị hư hóc, rơi vỡ. vietaus.edu.vn – Hệ thống siêu thị sửa chữa trị di dộng uy tín sẽ đáp ứng mọi yêu ước của khách hàng với unique tốt nhất, tiến độ nhanh nhất và thương mại dịch vụ hài lòng nhất.