Bảng Giá Đất Thành Phố Cần Thơ Năm 2016, Giá Đất Cần Thơ Cao Nhất 78 Triệu Đồng/M2

-
MỤC LỤC VĂN BẢN
*

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT phái nam Độc lập - tự do thoải mái - niềm hạnh phúc ---------------

Số: 06/2016/QĐ-UBND

Cần Thơ, ngày 26 mon 02 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG MỨC GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT ĐỊNH KỲ 05 NĂM (2015 - 2019)

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Căn cứ luật pháp Tổ chức cơ quan ban ngành địa phương ngày19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ công cụ Đất đai ngày 29 mon 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng5 năm 2014 của cơ quan chính phủ quy định cụ thể thi hành một số điều của hình thức Đấtđai;

Căn cứ Nghị địnhsố 44/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của chính phủ quy định về giá chỉ đất;

Căn cứ Nghị địnhsố 104/2014/NĐ-CP ngày 14 mon 11 năm năm trước của chính phủ quy định về form giáđất;

Căn cứ Thôngtư số 36/2014/TT-BTNMT ngày 30 mon 6 năm năm trước của bộ Tài nguyên cùng Môi trườngquy định bỏ ra tiết phương thức định giá bán đất; xây dựng, điều chỉnh bảng báo giá đất;định giá bán đất rõ ràng và bốn vấn xác minh giá đất;

Căn cứ Côngvăn số 07/HĐND-TT ngày 05 tháng 01 năm năm nhâm thìn của trực thuộc Hội đồng nhân dânthành phố về việc điều chỉnh, bổ sung cập nhật mức giá những loại đất chu trình 05 năm (2015- 2019);

Theo ý kiến đề nghị của người có quyền lực cao Sở Tài nguyên và Môitrường trên Tờ trình số 159/TTr-STNMT ngày 21 mon 01 năm 2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.

Bạn đang xem: Bảng giá đất thành phố cần thơ năm 2016

Điều chỉnh, bổ sung mức giá những loại đất định kỳ 05 năm(2015 - 2019) ban hành kèm theo quyết định số 22/2014/QĐ-UBND ngày 26 mon 12năm 2014 của Ủy ban nhân dân tp Cần Thơ (kèm theo Phụ lục điều chỉnh, bổsung quy định mức ngân sách các các loại đất chu kỳ 05 năm (2015 - 2019).

Điều 2.

1. đưa ra quyết định này cóhiệu lực thi hành kể từ ngày 10 mon 3 năm năm 2016 và đăng Báo bắt buộc Thơ chậm nhấtngày 02 mon 3 năm 2016.

2. Giao người đứng đầu Sở Tài nguyên cùng Môi trườnghướng dẫn các cơ quan, đơn vị có liên quan tiến hành Quyết định này.

Điều 3. Chánh văn phòng công sở Ủy ban quần chúng. # thành phố, người có quyền lực cao Sở, Thủtrưởng phòng ban ban, ngành thành phố, chủ tịch Ủy ban quần chúng quận, huyện, Chủtịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị xã và những tổ chức, hộ gia đình, cá nhâncó liên quan chịu trách nhiệm thi hành ra quyết định này./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN CHỦ TỊCH Võ Thành Thống

PHỤ LỤC

ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG MỨC GIÁ CÁC LOẠI ĐẤTĐỊNH KỲ 05 NĂM (2015 - 2019)(Kèm theo ra quyết định số 06/2016/QĐ-UBND ngày 26 mon 02 năm 2016 của Ủy bannhân dân tp Cần Thơ)

I. NGUYÊN TẮC XÁCĐỊNH GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT

Bổ sung Điểm d,Khoản 2, Phần I, Phụ lục
I, như sau:

d) Đối vớiđất nghĩa trang, nghĩa địa thì xác minh theo tỷ giá của đất nền phi nông nghiệp & trồng trọt (không phảilà khu đất thương mại, dịch vụ); nguyên tắc xác định như nhóm đất phi nông nghiệp.

II. QUẬN NINH KIỀU

1. Điều chỉnh giới hạn đường Bế Văn Đàn trên số thứtự 3, Điểm a, Phụ lục VII.1; Phụ lục VIII.1 với Phụ lục IX.1 từ “Nguyễn Văn Cừ -Nguyễn Đệ” thành “Nguyễn Văn Cừ - Cuối đường”.

2. Điều chỉnh số lượng giới hạn đường trằn Vĩnh Kiết trên sốthứ tự 6, Điểm c, Phụ lục VII.1; Phụ lục VIII.1 với Phụ lục IX.1 trường đoản cú “Quốc lộ 1 -cầu bửa Cạy” thành “Đường 3 tháng 2 - cầu xẻ Cạy”.

3. Bổ sung cập nhật số vật dụng tự 35 (Khu tái định cư trường Tiểuhọc mẫu Khế) vào Điểm b, Phụ lục VII.1, Phụ lục VIII.1 và Phụ lục IX.1.

4. Bổ sung số sản phẩm công nghệ tự 36 (Khu căn hộ chung cư C Mậu Thân)vào Điểm b, Phụ lục VII.1, Phụ lục VIII.1 và Phụ lục IX.1.

5. Bổ sung cập nhật số máy tự 37 (Khu căn hộ Cơ Khí) vào
Điểm b, Phụ lục VII.1, Phụ lục VIII.1 cùng Phụ lục IX.1.

6. Bổ sung cập nhật số đồ vật tự 38 (Đường nội cỗ khu thông thường cư
Đường 3 mon 2 - Trục phụ) vào Điểm b, Phụ lục VII.1, Phụ lục VIII.1 với Phụ lục
IX.1.

Cụ thể như sau:

- Phụ lục VII.1 - bảng báo giá đất sinh hoạt tại đô thị quận
Ninh Kiều

ĐVT: đồng/m2

STT

TÊN ĐƯỜNG

GIỚI HẠN

Giá đất

b) Đất ở tại đô thị những hẻm vị trí 2

35

Khu tái định cư Trường tè học chiếc Khế

Trục chính

8.000.000

Trục phụ

6.000.000

36

Khu chung cư C Mậu Thân

Toàn khu

2.500.000

37

Khu nhà ở Cơ Khí

Toàn khu

3.000.000

38

Đường nội cỗ khu căn hộ cao cấp Đường 3 tháng 2

Trục phụ

4.000.000

- Phụ lục VIII.1 - báo giá đất thươngmại, dịch vụ tại city quận Ninh Kiều

ĐVT: đồng/m2

STT

TÊN ĐƯỜNG

GIỚI HẠN

Giá đất

b) Đất yêu đương mại, thương mại dịch vụ tại đô thị những hẻm địa chỉ 2

35

Khu tái định cư Trường đái học mẫu Khế

Trục chính

6.400.000

Trục phụ

4.800.000

36

Khu căn hộ cao cấp C Mậu Thân

Toàn khu

2.000.000

37

Khu căn hộ chung cư Cơ Khí

Toàn khu

2.400.000

38

Đường nội cỗ khu căn hộ Đường 3 mon 2

Trục phụ

3.200.000

- Phụ lục IX.1 - báo giá đất sảnxuất, marketing phi nông nghiệp không hẳn là đất thương mại, thương mại & dịch vụ tại đôthị quận Ninh Kiều

ĐVT: đồng/m2

STT

TÊN ĐƯỜNG

GIỚI HẠN

Giá đất

b) Đất sản xuất, marketing phi nông nghiệp không hẳn là đất thương mại, thương mại dịch vụ tại đô thị những hẻm địa điểm 2

35

Khu tái định cư Trường tiểu học mẫu Khế

Trục chính

5.600.000

Trục phụ

4.200.000

36

Khu căn hộ chung cư C Mậu Thân

Toàn khu

1.750.000

37

Khu chung cư Cơ Khí

Toàn khu

2.100.000

38

Đường nội bộ khu chung cư Đường 3 mon 2

Trục phụ

2.800.000

III. QUẬN BÌNH THỦY

- Điều chỉnh tăng giá tại số thứ tự 14 - Quốc lộ91B (đoạn mong Rạch Cam - cận kề quận Ô Môn) từ 1.500.000 đồng/m2thành 2.000.000 đồng/m2 đối với đất ở city của Điểm c, Phụ lục
VII.2, 1.600.000 đồng/m2 Phụ lục VIII.2 với 1.400.000 đồng/m2Phụ lục IX.2

Cụ thể như sau:

- Phụ lục VII.2 - bảng báo giá đất làm việc tại đô thị quận
Bình Thủy

ĐVT: đồng/m2

STT

TÊN ĐƯỜNG

GIỚI HẠN

Giá đất

c) Đất sinh hoạt tiếp giáp các trục giao thông

14

Quốc lộ 91B (Nguyễn Văn Linh)

Cầu Rạch Cam

giáp rạng rỡ quận Ô Môn

2.000.000

- Phụ lục VIII.2 - Bảnggiá đất thương mại, thương mại dịch vụ tại city quận Bình Thủy

ĐVT: đồng/m2

STT

TÊN ĐƯỜNG

GIỚI HẠN

Giá đất

b) Đất mến mại, thương mại dịch vụ tại đô thị các hẻm địa chỉ 2

14

Quốc lộ 91B (Nguyễn Văn Linh)

Cầu Rạch Cam

giáp ma lanh quận Ô Môn

1.600.000

- Phụ lục IX.2 - báo giá đất sản xuất, kinh doanhphi nông nghiệp chưa phải là khu đất thương mại, dịch vụ tại thành phố quận Bình Thủy
ĐVT: đồng/m2

STT

TÊN ĐƯỜNG

GIỚI HẠN

Giá đất

b) Đất sản xuất, sale phi nông nghiệp trồng trọt tại đô thị những hẻm vị trí 2

14

Quốc lộ 91B (Nguyễn Văn Linh)

Cầu Rạch Cam

giáp tinh ma quận Ô Môn

1.400.000

IV. QUẬN CÁI RĂNG

- bổ sung số lắp thêm tự 37 (Khu người dân Điện lực) vào Điểma, Phụ lục VII.3, Phụ lục VIII.3 cùng Phụ lục IX.3, như sau:

+ Phụ lục VII.3 - bảng báo giá đất làm việc tại đô thị quận
Cái Răng ĐVT: đồng/m2

STT

TÊN ĐƯỜNG

GIỚI HẠN

Giá đất

a) Đất sinh sống tại đô thị

37

Khu cư dân Điện lực

Toàn khu

2.000.000

+ Phụ lục
VIII.3 - báo giá đất thương mại, thương mại dịch vụ tại city quận cái Răng

ĐVT: đồng/m2

STT

TÊN ĐƯỜNG

GIỚI HẠN

Giá đất

a) Đất yêu mến mại, dịch vụ tại đô thị

37

Khu cư dân Điện lực

Toàn khu

1.600.000

+ Phụ lục IX.3 - bảng giá đất sản xuất, ghê doanhphi nông nghiệp chưa hẳn là đất thương mại, thương mại & dịch vụ tại thành phố quận mẫu Răng

ĐVT: đồng/m2

STT

TÊN ĐƯỜNG

GIỚI HẠN

Giá đất

a) Đất sản xuất, marketing phi nông nghiệp & trồng trọt tại đô thị

37

Khu dân cư Điện lực

Toàn khu

1.400.000

V. QUẬN Ô MÔN

1. Bổ sung cập nhật số lắp thêm tự 23 (Đường tỉnh giấc 920B) vào Điểmb, Phụ lục VII.4, Phụ lục VIII.4 cùng Phụ lục IX.4.

2. Bổ sung số máy tự 24 (Tuyến tránh sạt lở Quốc lộ91) vào Điểm b, Phụ lục VII.4, Phụ lục VIII.4 với Phụ lục IX.4.

Xem thêm: Ghé Khu Du Lịch Cao Minh, Đồng Nai, Khu Du Lịch Cao Minh

Cụ thể như sau:

+ Phụ lục VII.4 - bảng giá đất ở tại city quận ÔMôn

ĐVT: đồng/m2

STT

TÊN ĐƯỜNG

GIỚI HẠN

Giá đất

b) Đất nghỉ ngơi tiếp giáp các trục giao thông

23

Đường tỉnh giấc 920B

Nhà máy xi măng Tây Đô

Rạch Cả Chôm

2.000.000

24

Tuyến tránh sạt lở Quốc lộ 91

Trần Kiết Tường (Đường tỉnh 920B)

Quốc lộ 91

1.000.000

+ Phụ lục VIII.4 - bảng báo giá đất yêu đương mại, dịch vụtại thành phố quận Ô Môn

ĐVT: đồng/m2

STT

TÊN ĐƯỜNG

GIỚI HẠN

Giá đất

b) Đất thương mại, thương mại dịch vụ tiếp giáp các trục giao thông

23

Đường tỉnh giấc 920B

Nhà máy xi măng Tây Đô

Rạch Cả Chôm

1.600.000

24

Tuyến tránh sạt lở Quốc lộ 91

Trần Kiết Tường (Đường tỉnh 920B)

Quốc lộ 91

800.000

+ Phụ lục IX.4 - bảng giá đất sảnxuất, marketing phi nông nghiệp chưa hẳn là đất thương mại, dịch vụ thương mại tại đôthị quận Ô Môn

ĐVT: đồng/m2

STT

TÊN ĐƯỜNG

GIỚI HẠN

Giá đất

b) Đất sản xuất, marketing phi nntt tiếp giáp những trục giao thông

23

Đường thức giấc 920B

Nhà máy xi-măng Tây Đô

Rạch Cả Chôm

1.400.000

24

Tuyến tránh sụt lún Quốc lộ 91

Trần Kiết Tường (Đường tỉnh 920B)

Quốc lộ 91

700.000

VI. HUYỆN PHONG ĐIỀN

- Bổ sung số lắp thêm tự 29 (Đường Nguyễn Văn Cừnối dài) vào Phụ lục VII.6, Phụ lục VIII.6 cùng Phụ lục IX.6.

- Bổ sung số vật dụng tự 30 (Khu tái định cư buôn bản NhơnÁi) vào Phụ lục VII.6, Phụ lục VIII.6 với Phụ lục IX.6.

Cụ thể như sau:

+ Phụ lục VII.6 - bảng giá đất sinh sống tại city huyện
Phong Điền

ĐVT: đồng/m2

STT

TÊN ĐƯỜNG

GIỚI HẠN

Giá đất

29

Đường Nguyễn Văn Cừ nối dài

Cầu Mỹ Khánh

Rạch Kè

3.000.000

30

Khu tái định cư xóm Nhơn Ái

Đường nội bộ

1.000.000

+ Phụ lục VIII.6 - bảng báo giá đất yêu thương mại, dịch vụtại đô thị huyện Phong Điền

ĐVT: đồng/m2

STT

TÊN ĐƯỜNG

GIỚI HẠN

Giá đất

29

Đường Nguyễn Văn Cừ nối dài

Cầu Mỹ Khánh

Rạch Kè

2.400.000

30

Khu tái định cư làng mạc Nhơn Ái

Đường nội bộ

800.000

+ Phụ lục XI.6 - bảng báo giá đất sản xuất, ghê doanhphi nông nghiệp không phải là khu đất thương mại, thương mại & dịch vụ tại thành phố huyện Phong Điền

chúng ta Chưa Đăng Nhập Tài khoản! vì chưa Đăng Nhập nên bạn chỉ coi được nằm trong tính của Văn bản. các bạn chưa xem được hiệu lực hiện hành của Văn bản, Văn phiên bản Liên quan, Văn phiên bản thay thế, Văn phiên bản gốc, Văn bản tiếng Anh,... Nếu chưa xuất hiện Tài khoản, mời các bạn Đăng ký thông tin tài khoản tại đây
chúng ta Chưa Đăng Nhập Tài khoản! vị chưa Đăng Nhập nên bạn chỉ xem được thuộc tính
của Văn bản. bạn chưa coi được hiệu lực hiện hành của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bạn dạng thay thế, Văn phiên bản gốc, Văn phiên bản tiếng Anh,... Nếu chưa có Tài khoản, mời bạn Đăng ký thông tin tài khoản tại phía trên
chúng ta Chưa Đăng Nhập Tài khoản! vày chưa Đăng Nhập nên bạn chỉ coi được trực thuộc tính
của Văn bản. bạn chưa xem được hiệu lực thực thi hiện hành của Văn bản, Văn phiên bản Liên quan, Văn bạn dạng thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,... Nếu chưa xuất hiện Tài khoản, mời các bạn Đăng ký thông tin tài khoản tại phía trên
Theo dõi hiệu lực thực thi hiện hành Văn phiên bản 0" class="btn btn-tvpl btn-block font-weight-bold mb-3" ng-click="So
Sanh
VBThay
The()" ng-cloak style="font-size:13px;">So sánh Văn phiên bản thay nuốm Văn phiên bản song ngữ
*

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ --------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT nam Độc lập - tự do - niềm hạnh phúc ---------------

Số: 40/2016/QĐ-UBND

Cần Thơ, ngày 30 mon 12 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH MỨC THU GIÁ DỊCH VỤ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Căn cứ luật Tổ chức chính quyền địa phươngngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 149/2016/NĐ-CP ngày 11tháng 11 năm năm nhâm thìn của chính phủ nước nhà sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số177/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của cơ quan chỉ đạo của chính phủ quy định cụ thể và hướngdẫn thi hành một vài Điều của quy định Giá;

Theo ý kiến đề nghị của người có quyền lực cao Sở Tài chính.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phạm vi và đối tượngđiều chỉnh

Quy định giá dịch vụ vận dụng cho tổ chức, cánhân sản xuất, tởm doanh; fan tiêu dùng; cơ sở nhà nước; tổ chức, cá nhânkhác có liên quan đến vận động cung ứng dịch vụ thương mại trên địa phận thành phố bắt buộc Thơ(kèm theo Phụ lục).

Điều 2. Hiệu lực thực thi hiện hành thi hành

Quyết định này còn có hiệu lực thi hành kể từ ngày01 tháng 01 năm 2017;

Bãi bỏ: Mục I phí đo đạc, lập bản đồ địa chính
Phụ lục I nghành nghề công nghiệp, xây dựng; Mục I phí chợ Phụ lục II Lĩnh vựcthương mại, đầu tư; Mục I chi phí qua phà, qua đò Phụ lục III nghành nghề dịch vụ giao thông vậntải; Mục I mức giá trông duy trì xe đạp, xe cộ máy, xe hơi Phụ lục V nghành nghề an ninh, trậttự, bình an xã hội; Mục I Phí dọn dẹp và Mục V Phụ lục VII lĩnh vực khoa học,công nghệ và môi trường xung quanh của quyết định số 06/2014/QĐ-UBND ngày 15 mon 8 năm2014 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ vẻ ngoài mức thu phí, lệ giá tiền và tỷ lệphần trăm giữ lại cho đơn vị chức năng thu phí, lệ phí.

Điều 3. Trọng trách thi hành

Chánh công sở Ủy ban nhân dân thành phố, Giámđốc sở, Thủ trưởng cơ quan, cơ sở thành phố, chủ tịch Ủy ban quần chúng quận,huyện và các cơ quan, tổ chức, cá thể có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyếtđịnh này./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN CHỦ TỊCH Võ Thành Thống

PHỤ LỤC

MỨC GIÁ DỊCH VỤ(Kèm theo quyết định số 40/2016/QĐ-UBND ngày30tháng 12 năm 2016của Ủy ban nhân dân tp Cần Thơ)

STT

TÊN GIÁ DỊCH VỤ

MỨC THU

1

Dịch vụ đo đạc, lập bản đồ địa bao gồm trong ngôi trường hợp cơ quan nhà nước bao gồm thẩm quyền giao đất, cho mướn đất new hoặc cho phép thực hiện việc chuyển mục tiêu sử dụng khu đất ở những nơi không có bạn dạng đồ địa chủ yếu có tọa độ

đồng/m2

1.1

Khu thành phố phường, thị trấn

a)

Đối với phần trăm 1/200

- Đất ở gồm nhà

1.000

- Đất ở không tồn tại nhà

1.000

b)

Đối với phần trăm 1/500

- Đất ở bao gồm nhà

1.000

- Đất ở không tồn tại nhà

892

- Đất nông nghiệp

605

- Đất chuyên dùng

742

c)

Đất với xác suất 1/1.000

- Đất ở bao gồm nhà

470

- Đất ở không tồn tại nhà

388

- Đất nông nghiệp

313

- Đất siêng dùng

388

d)

Đất với xác suất 1/2.000

- Đất ở

94

- Đất nông nghiệp

69

- Đất chuyên dùng

78

1.2

Khu vực nông thôn

a)

Đối với phần trăm 1/500

- Đất ở

742

- Đất nông nghiệp

520

- Đất chuyên dùng

605

b)

Đối với phần trăm 1/1.000

- Đất ở

313

- Đất nông nghiệp

210

- Đất chuyên dùng

313

c)

Đất với tỷ lệ 1/2.000

- Đất ở

94

- Đất nông nghiệp

69

- Đất chuyên dùng

78

- Đất hoang

69

d)

Đất với tỷ lệ 1/5.000

- Đất ở

37

- Đất nông nghiệp

33

- Đất chuyên dùng

33

- Đất hoang

33

- Đất lâm nghiệp

33

2

Dịch vụ áp dụng diện tích bán sản phẩm tại chợ

đồng/ngày/m2

2.1

Đối với chợ bao gồm hộ đặt cửa hàng, cửa hiệu mua sắm cố định thường xuyên tại chợ:

a)

Chợ loại I: chia thành 3 vị trí

- địa điểm 1: khía cạnh tiền chợ

5.000

- vị trí 2: các vị trí còn lại, trừ lầu

4.000

- địa điểm 3: + Lầu 1:

3.000

+ Lầu 2:

2.500

+ Lầu 3:

2.000

b)

Chợ loại II: chia làm 2 vị trí

- địa chỉ 1: khía cạnh tiền chợ

4.000

- địa chỉ 2: những vị trí còn lại kể cả lầu (nếu có)

3.000

c)

Chợ nhiều loại III: chia thành 2 vị trí

- vị trí 1: mặt tiền chợ

3.000

- địa chỉ 2: các vị trí sót lại kể cả lầu (nếu có)

2.000

2.2

Đối với chợ có hộ ghê doanh cố định và thắt chặt được phép cung cấp trên lề đường không có cửa hàng, cửa ngõ hiệu; hộ bán buôn không hay xuyên, không thay định

đồng/người/ngày

a)

Địa bàn quận Ninh Kiều

- Cả ngày

4.000

- 1 trong các buổi chợ

2.000

b)

Địa bàn những quận còn lại

- Cả ngày

3.000

- một trong những buổi chợ

2.000

c)

Địa bàn các huyện còn lại

- Cả ngày

2.000

- một buổi chợ

1.000

3

Dịch vụ áp dụng đò phà

đồng/người/chuyến

3.1

Giá qua phà

a)

Đối cùng với người

1.000

b)

Đối với những người và phương tiện hành lý

- tín đồ và xe đính máy.

3.000

- tín đồ và xe cộ đạp.

2.000

- fan kèm theo tư trang (chiếm diện tích trên 1m2 hoặc trên 100kg).

2.000

3.2

Giá qua đò

a)

Đối với người

- Đò ngang.

1.000

- Đò dọc: Chiều dài của tuyến đường sông dưới 2 km

(Nếu chiều dài đường sông dài thêm hơn 2 km, thì cứ 1 km thu thêm 500 đồng).

2.000

b)

Đối với người và phương tiện

- Đò ngang:

+ người và xe cộ đạp.

+ tín đồ và xe cộ máy.

1.000

2.000

- Đò dọc:

+ fan và xe đạp.

+ fan và xe máy.

(Nếu chiều dài đường sông dài thêm hơn 2 km, thì cứ 1 km thu thêm 1.000 đồng).

2.000

3.000

4

Dịch vụ trông giữ xe

đồng/lần/chiếc

4.1

Xe ô-tô trên 12 chỗ; xe cộ tải có tải trọng bên trên 2,5 tấn

- giữ một lần ban ngày

20.000

- giữ lại một lần ban đêm

30.000

4.2

Xe ô tô 12 địa điểm trở xuống; xe pháo tải có tải trọng từ 2,5t trở xuống

- giữ một lần ban ngày

10.000

- giữ lại một lần ban đêm

20.000

4.3

Xe đính thêm máy, tế bào tô

a)

Các phường trong những quận

- giữ một lần ban ngày

3.000

- giữ lại một lần ban đêm

5.000

b)

Các xã, thị xã còn lại

- giữ lại một lần ban ngày

2.000

- duy trì một lần ban đêm

4.000

4.4

Xe đạp (trường đúng theo hợp đồng giữ lại xe mon thì do những bên thỏa thuận hợp tác nhưng mức buổi tối đa không thực sự quy định này nhân số ngày gửi giữ trong tháng). Áp dụng cho tất cả địa bàn bên trên thành phố:

- giữ một lần ban ngày

1.000

- giữ lại một lần ban đêm

2.000

4.5

Xe đạp điện các loại

- giữ một lần ban ngày

2.000

- duy trì một lần ban đêm

3.000

4.6

Đối với những trường học

- xe đạp và xe đạp điện

500

- Xe gắn máy

1.000

5

Dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt

5.1

Đối cùng với trường học (từ chủng loại giáo cho đại học, bao gồm cả trường dạy dỗ nghề, đơn vị chức năng công lập và xung quanh công lập)

- Trường dưới 10 phòng

50.000 đồng/tháng

- Trường trường đoản cú 10 đến trăng tròn phòng

80.000 đồng/tháng

- trường trên 20 phòng

100.000 đồng/tháng

5.2

Đối cùng với công ty, xí nghiệp, cơ sở sản xuất tởm doanh, dịch vụ

160.000 đồng/m3

5.3

Đối với nhà hàng, khách sạn, cửa hàng kinh doanh nạp năng lượng uống, công ty ga, bến tàu, bến xe, chợ