QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ BẢNG GIÁ ĐẤT THÁI NGUYÊN 2016

-

BẢNG GIÁ ĐẤT TỈNH THÁI NGUYÊN GIAI ĐOẠN 2020 – 2024

BẢNG GIÁ ĐẤT TỈNH THÁI NGUYÊN GIAI ĐOẠN 2020 – 2024

Theo quyết định 46/2019/QĐ-UBND, bảng giá bán đất tỉnh Thái Nguyên 2020 – 2024 bao gồm:

Bảng giá đất nông nghiệp thời hạn sử dụng 70 năm trong 5 năm từ 2020 – 2024Bảng giá đất ở thành phố Thái Nguyên giai đoạn 2020 – 2024Bảng giá bán đất ở thành phố Sông Công giai đoạn 2020 – 2024Bảng giá chỉ đất ở thị thôn Phổ yên ổn giai đoạn 2020 – 2024Bảng giá bán đất ở huyện Phú Bình giai đoạn 2020 – 2024Bảng giá chỉ đất ở Huyện Đồng Hỷ giai đoạn 2020 – 2024Bảng giá chỉ đất huyện Đại Từ giai đoạn 2020 – 2024Bảng giá chỉ đất ở huyện Phú Lương giai đoạn 2020 -2024Bảng giá chỉ đất ở huyện Định Hóa giai đoạn 2020 -2024Bảng giá bán đất ở huyện Võ Nhai giai đoạn 2020 -2024

Giai đoạn 2020 -2024 này, ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên quyết định phân vùng đất bên trên địa bàn thành 3 nhóm:

Vùng miền núi: là những xã, phường, thị trấn thuộc danh sách thôn đặc biệt cạnh tranh khăn, vùng dân tộc thiểu số với miền núi giai đoạn 2016 – 2020Vùng trung du: các thị xã, thị trấn còn lại trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Thái Nguyên là một tỉnh cótiềm lực về phát triển tởm tế và xã hội rất lớn, bởi vì thế, căn cứ vào điều kiện tự nhiên, kinh tế, buôn bản hội, điều kiện kết cấu hạ tầng, các lợi thế về sản xuất, khoảng cách từ nơi cư trú sản xuất, giá chỉ đất giai đoạn 2020 – 2024 được xác định theo vị trí tương ứng. Kế bên ra, Uỷ ban quần chúng. # cũng đặt ra những tiêu chuẩn để phân loại ra các loại đất như đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp,… Mỗi loại đất đều gồm những quy định cụ thể và rõ ràng về bí quyết xác định giá chỉ dựa trên những thuận lợi, nặng nề khăn riêng, cùng những tiêu chí phù hợp để xác định giá chỉ cả đúng đắn, đem lại tầm nhìn tổng quan hơn cho quý khách hàng và tất cả đối tượng thân yêu đến thị trường đất đai bên trên thành phố gồm nhiều tiềm lực vạc triển gớm tế này.

Bạn đang xem: Bảng giá đất thái nguyên 2016

Quyết định 46/2019/QĐ-UBND được ban hành với nội dung cụ thể như sau:

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH THÁI NGUYÊN

——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự vì – Hạnh phúc

—————

Số: 46/2020/QĐ-UBNDThái Nguyên, ngày 31 tháng 12 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ BẢNG GIÁ ĐẤT GIAI ĐOẠN 2020 – 2024 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI NGUYÊN

___________

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN

Căn cứ Luật Tổ chức bao gồm quyền địa phương ngày 19 mon 6 năm 2015;

Căn cứ Luật đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15 mon 5 năm năm trước của chính phủ quy định về giá bán đất;

Căn cứ Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày thứ 6 tháng 01 năm 2017 của chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định bỏ ra tiết thi hành Luật đất đai;

Căn cứ Nghị định số 96/2019/NĐ-CP ngày 19 mon 12 năm 2019 của thiết yếu phủ quy định về form giá đất;

Căn cứ Thông tư số 36/2014/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài nguyên với Môi

Căn cứ Nghị quyết số 06/2019/NQ-HĐND ngày 11 mon 12 năm 2019 của Hội đồng quần chúng tỉnh Khóa XIII,

Theo đề nghị của của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 784/TTr-STNMT ngày 13 tháng 12 năm 2019 về việc phát hành quy định về Bảng giá chỉ đất giai đoạn 2020 – 2024 bên trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Ban hành hẳn nhiên Quyết định này Quy định về Bảng giá chỉ đất giai đoạn 2020 – 2024 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Điều 2.Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày thứ nhất tháng 01 năm 2020 đến ngày 31 mon 12 năm 2024.

Điều 3.Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các sở: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Xây dựng, Kế hoạch cùng Đầu tư, Công Thương, giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Thái Nguyên; Giám đốc Kho bạc bên nước Thái Nguyên; Chủ tịch Ủy ban nhân dân những huyện, thành phố, thị thôn và những tổ chức, cá nhân có tương quan chịu trách nhiệm thực hành Quyết định này.

Điều 4. giá đất nông nghiệp

Giá đất quy định trong Bảng giá chỉ đất được áp dụng theo đơn vị hành bao gồm cấp xã cùng được quy định bỏ ra tiết tại Phụ lục số 01 kèm theo.Giá đất nông nghiệp trong quần thể dân cư thuộc địa giới hành bao gồm xã, thị trấn được tính bằng 1,1 lần so với mức giá chỉ vị trí 1 của thuộc loại đất, cùng vùng, thuộc khu vực trong Bảng giá bán đất.Đất rừng chống hộ cùng đất rừng đặc dụng: giá chỉ đất được tính bằng giá bán đất rừng sản xuất cùng vị trí.Giá đất sông ngòi, kênh rạch, suối cùng mặt nước chuyên cần sử dụng sử dụng vào mục đích nuôi trồng thủy sản được xác định bằng giá bán đất nuôi trồng thủy sản của cùng khu vực, thuộc vùng.

Điều 5. Giá đất ở

Giá đất ở tại đô thị, đất ở tại nông thôn bám các trục đường giao thông vận tải được thể hiện tại những Phụ lục số 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10 kèm theo. Mức giá chỉ đất quy định tại những phụ lục được áp dụng đối với đất ở thuộc thửa dính trục đường giao thông, tính từ chỉ giới trục đường giao thông vận tải hiện tại vào không thực sự 30m, bao gồm độ chênh lệch cao (hoặc thấp) hơn mặt đường hiện tại giá đất ở quy định tại những trục phụ vào Bảng giá:a) giá bán đất ở tại trục phụ được xác định tính từ sau vị trí 1 của đường chính;b) giá bán đất ở thuộc đường nhánh của trục phụ được xác định từ sau vị trí 1 của trục phụ;c) giá bán đất ở thuộc ngách của đường nhánh, được xác định từ sau vị trí 1 của đường nhánh.Trường hợp các ô đất, thửa đất ở bám các trục đường giao thông đã tất cả trong Bảng giá, nhưng mức giá chỉ đất ở chưa thể hiện hết toàn tuyến, thì những đoạn còn lại cứ 250m tiếp theo được xác định như sau:a) Trường hợp đoạn đường bao gồm cơ sở hạ tầng tương đương với đoạn đã có mức giá quy định thì mức giá được xác định bằng 95% mức giá bán của đoạn đường tiếp giáp đã quy định giá bán nhưng không được thấp hơn mức giá bán đất ở tối thiểu quy định tại xã, phường, thị trấn đó;b) Trường hợp đoạn đường còn lại trên tuyến bao gồm cơ sở hạ tầng cùng đường nhỏ hơn không thật 20% đoạn đường tiếp cạnh bên đã quy định giá chỉ thì mức giá xác định bằng 85% mức giá đoạn đường tiếp gần kề nhưng ko được thấp hơn mức giá đất ở tối thiểu quy định tại xã, phường, thị trấn đó.Trường hợp các ô đất, thửa đất ở bám các trục phụ chư­a đư­ợc nêu ở Bảng giá thì giá đất ở được xác định giá bán như sau:a) Trường hợp trục phụ tất cả cơ sở hạ tầng với khả năng sinh lợi tương đương với trục phụ gần nhất trong quần thể vực đã được quy định giá thì giá bán đất được xác định bằng giá bán đất đã quy định tại trục phụ tương đương gần nhất đó;b) Trường hợp trục phụ bao gồm cơ sở hạ tầng và khả năng sinh lợi yếu trục phụ gần nhất trong khu vực đã được quy định giá gồm đ­ường nhỏ hơn không quá 20% trục phụ gần nhất đã quy định giá chỉ thì giá bán đất đ­ược áp dụng tính bằng 85% mức giá so với trục phụ đó nhưng ko được thấp hơn mức giá bán đất ở tối thiểu quy định tại xã, phường, thị trấn đó;c) Trường hợp trục phụ gồm cơ sở hạ tầng với khả năng sinh lợi kém trục phụ gần nhất trong khu vực đã được quy định giá, tất cả đ­ường nhỏ hơn từ trên 20% đến 30% trục phụ gần nhất đã quy định giá bán thì giá đất đ­ược áp dụng tính bằng 75% mức giá chỉ so với trục phụ đó nhưng ko được thấp hơn mức giá chỉ đất ở tối thiểu quy định tại xã, phường, thị trấn đó;d) Trường hợp trục phụ tất cả cơ sở hạ tầng và khả năng sinh lợi hèn trục phụ gần nhất trong khu vực vực đã được quy định giá tất cả đ­ường nhỏ hơn từ bên trên 30% đến một nửa trục phụ gần nhất đã quy định giá thì giá chỉ đất đ­ược áp dụng tính bằng 60% mức giá bán so với trục phụ đó nhưng không được thấp hơn mức giá bán đất ở tối thiểu quy định tại xã, phường, thị trấn đó.Các trường hợp ô đất, thửa đất ở bám những đường nhánh của trục phụ, vào không thực sự 100m, giá chỉ đất được xác định như sau:a) Đường bao gồm cơ sở hạ tầng tương đương trục phụ thì giá chỉ đất được tính bằng 95% giá đất trục phụ;b) Đường gồm cơ sở hạ tầng và khả năng sinh lợi yếu trục phụ, đ­ường nhỏ hơn không quá 20% trục phụ thì giá chỉ đất đ­ược áp dụng tính bằng 85% mức giá đất của trục phụ nhưng không được thấp hơn mức giá chỉ đất ở tối thiểu quy định tại xã, phường, thị trấn đó;c) Đường tất cả cơ sở hạ tầng và khả năng sinh lợi kém trục phụ, tất cả đ­ường nhỏ hơn từ bên trên 20% đến 30% trục phụ thì giá bán đất đ­ược áp dụng tính bằng 75% mức giá chỉ đất của trục phụ nhưng không được thấp hơn mức giá chỉ đất ở tối thiểu quy định tại xã, phường, thị trấn đó;d) Đường gồm cơ sở hạ tầng cùng khả năng sinh lợi hèn trục phụ, bao gồm đ­ường nhỏ hơn từ trên 30% đến 50% trục phụ thì giá bán đất đ­ược áp dụng tính bằng 60% mức giá chỉ đất của trục phụ nhưng ko được thấp hơn mức giá đất ở tối thiểu quy định tại xã, phường, thị trấn đó.Các trường hợp ô đất, thửa đất bám những đường ngách của các nhánh trục phụ vào không thực sự 100m, giá đất được xác định như phương pháp xác định giá đất tại Khoản 5 Điều này so với giá chỉ đường nhánh của trục phụ nhưng ko được thấp hơn mức giá chỉ đất ở tối thiểu quy định tại xã, phường, thị trấn đó.Đối với các thửa đất ở nằm bên kia đ­ường sắt (bám theo đường sắt), đường sắt song song gần cạnh với đường bộ, thì giá bán đất xác định như sau:a) Trường hợp vị trí đất ở tiếp giáp với lộ giới đường sắt, từ đường bộ vượt qua đường sắt vào thẳng đất ở, giá chỉ đất được xác định bằng 70% giá đất ở dính trục đường bộ theo quy định tại vị trí đó;b) Trường hợp từ đường bộ vào đất ở phải đi theo đường gom, thì giá bán đất được xác định theo từng vị trí cụ thể.Đối với thửa đất ở phía sau đất nông nghiệp, tính từ chỉ giới trục đường giao thông vận tải đến đất ở tất cả chiều sâu vào không thực sự 30m, giá bán đất được xác định như sau:a) Trường hợp bao gồm đường vào ≥ 6m, mức giá chỉ tính bằng 70% giá đất ở dính trục đường giao thông vận tải quy định tại vị trí đó;b) Trường hợp tất cả đường vào c) Trường hợp gồm đường vào

Trường hợp thửa đất ở vùng phía đằng sau đất nông nghiệp, tính từ chỉ giới trục đường giao thông vận tải đến đất ở tất cả cả diện tích vào phạm vi 30m và diện tích vượt thừa phạm vi 30m thì phần diện tích đất vào phạm vi 30m được xác định như trên, phần diện tích đất vượt quá phạm vi 30m được xác định như quy định tại Khoản 2 Điều 6 Quy định này.

Trường hợp thửa đất liền kề với vị trí 1 của các trục đường giao thông đã quy định trong Bảng giá nhưng không tồn tại đường vào, mức giá bán đất tính bằng 35% giá đất tại vị trí của thửa đất mặt đường liền kề nhưng không được thấp hơn giá đất ở tối thiểu quy định tại xã, phường, thị trấn đó.Trường hợp đất ở gồm vị trí bám 2 trục đ­ường giao thông:a) Trường hợp 2 trục đường giao thông ≥ 3,5m, giá đất đ­ược tính hệ số bằng 1,1 lần so với giá chỉ đất tại vị trí trục đ­ường gồm mức giá bán cao hơn;b) Trường hợp bao gồm trục đường giao thông chính với 1 đ­ường phụ > 2m nhưng c) Trường hợp ô đất, thửa đất dính trục đường giao thông và gần kề một mặt là đất công cộng có không khí thoáng đãng, giá bán đất được tính hệ số bằng 1,1 lần so với giá bán đất tại vị trí của trục đường giao thông vận tải đó.

Điều 6. Giá đất ở trong trường hợp bao gồm chênh lệch so với mặt đường

ỦY BAN NHÂN DÂN CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Lê quang đãng Tiến

Nguồn: https://reviewland.vn/tin-tuc/bat-dong-san/bang-gia-dat-thai-nguyen/

các bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản! vì chưng chưa Đăng Nhập nên chúng ta chỉ xem được thuộc tính của Văn bản. bạn chưa xem được hiệu lực thực thi của Văn bản, Văn bạn dạng Liên quan, Văn phiên bản thay thế, Văn phiên bản gốc, Văn bản tiếng Anh,... Nếu chưa xuất hiện Tài khoản, mời bạn Đăng ký thông tin tài khoản tại đây
bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản! vị chưa Đăng Nhập nên chúng ta chỉ xem được thuộc tính
của Văn bản. các bạn chưa coi được hiệu lực thực thi hiện hành của Văn bản, Văn phiên bản Liên quan, Văn phiên bản thay thế, Văn phiên bản gốc, Văn phiên bản tiếng Anh,... Nếu chưa xuất hiện Tài khoản, mời bạn Đăng ký tài khoản tại đây
chúng ta Chưa Đăng Nhập Tài khoản! bởi chưa Đăng Nhập nên bạn chỉ coi được thuộc tính
của Văn bản. các bạn chưa xem được hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bạn dạng thay thế, Văn bản gốc, Văn phiên bản tiếng Anh,... Nếu chưa tồn tại Tài khoản, mời bạn Đăng ký thông tin tài khoản tại trên đây
Theo dõi hiệu lực thực thi hiện hành Văn bạn dạng 0" class="btn btn-tvpl btn-block font-weight-bold mb-3" ng-click="So
Sanh
VBThay
The()" ng-cloak style="font-size:13px;">So sánh Văn phiên bản thay vậy Văn bạn dạng song ngữ

quyết định 26/2016/QĐ-UBND Quy định câu hỏi thu nộp, quản lý, sử dụng ngân sách đầu tư để bảo vệ, cải tiến và phát triển đất trồng lúa lúc chuyển mục tiêu đất chăm trồng lúa nước sang đất phi nông nghiệp & trồng trọt trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên


*

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN --------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT phái nam Độc lập - tự do - niềm hạnh phúc ---------------

Số: 26/2016/QĐ-UBND

Thái Nguyên, ngày 31 tháng 8 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH VIỆC THU NỘP, QUẢN LÝ, SỬ DỤNG tởm PHÍ ĐỂBẢO VỆ, PHÁT TRIỂN ĐẤT TRỒNG LÚA khi CHUYỂN MỤC ĐÍCH ĐẤT CHUYÊN TRỒNG LÚA NƯỚCSANG ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI NGUYÊN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN

Căn cứ lý lẽ Tổ chức chính quyền địa phươngngày 19 mon 6 năm 2015;

Căn cứ Luật giá thành nhà nước ngày 16 tháng12 năm 2002;

Căn cứ vẻ ngoài Đất đai ngày 29 mon 11 năm2013;

Căn cứ Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13tháng 4 năm 2015 của chính phủ nước nhà về quản lý, sử dụng đất trồng lúa;

Căn cứ Thông bốn số 18/2016/TT-BTC ngày 21tháng 01 năm năm nhâm thìn của cỗ Tài bao gồm hướng dẫn thực hiện một số trong những điều của Nghị địnhsố 35/2015/NĐ-CP;

Căn cứ nghị quyết số 24/2016/NQ-HĐND ngày 12tháng 8 năm năm nhâm thìn của Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên Khóa XIII, Kỳ họp vật dụng 2về nút thu tiền bảo vệ, cách tân và phát triển đất trồng lúa lúc chuyển mục đích đất chuyêntrồng lúa nước sang khu đất phi nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên;

Xét ý kiến đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số2748/TTr-STC ngày 23 tháng 8 năm 2016, báo cáo số 183/BC-STP ngày 18 mon 8năm năm 2016 của Sở tư pháp.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo ra quyết định này
Quy định câu hỏi thu nộp, quản ngại lý, sử dụng kinh phí để bảo vệ, phát triển đất trồnglúa khi chuyển mục tiêu đất siêng trồng lúa nước sang khu đất phi nông nghiệp trênđịa bàn tỉnh giấc Thái Nguyên.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thihành kể từ ngày 15 mon 9 năm năm 2016 và thay thế Quyết định số 07/2015/QĐ-UBNDngày 10 tháng bốn năm năm ngoái của Ủy ban dân chúng tỉnh pháp luật về định mức ghê phíđể tôn tạo lớp đất mặt khi đổi khác đất chuyên trồng lúa nước sang mục đíchphi nông nghiệp trồng trọt trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

Điều 3. Chánh công sở Ủy ban nhân dân tỉnh;Giám đốc Sở Tài chính; chủ tịch Sở Tài nguyên cùng Môi trường; giám đốc Sở Nôngnghiệp và cách tân và phát triển nông thôn; người có quyền lực cao Sở kế hoạch và Đầu tư; giám đốc Sở Xâydựng; người có quyền lực cao Sở Công Thương; Trưởng Ban quản lý các khu công nghiệp Thái
Nguyên; viên trưởng cục Thuế; chủ tịch Kho bạc đãi Nhà nước tỉnh; quản trị Ủy bannhân dân những huyện, thành phố, thị làng mạc và những tổ chức, cá thể có liên quan chịutrách nhiệm thi hành ra quyết định này./.

Nơi nhận: - bao gồm phủ; - cỗ Tài chính; - bộ Tư pháp; - Bộ nông nghiệp & trồng trọt và cải cách và phát triển nông thôn; - cỗ Kế hoạch với Đầu tư; - bộ Tài nguyên với Môi trường; - thường trực Tỉnh uỷ; - trực thuộc HĐND tỉnh; - Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; - Ủy ban trận mạc Tổ quốc tỉnh; quản trị và những PCT ubnd tỉnh; - Ban kinh tế và giá thành HĐND tỉnh; - Như Điều 3; - Sở tư pháp; - Trung tâm thông tin tỉnh; - Lưu: VT, KT, CNN, TH. Trinhnq/QĐ.T8/40b

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN CHỦ TỊCH Vũ Hồng Bắc

QUY ĐỊNH

VIỆC THU NỘP, QUẢN LÝ, SỬ DỤNGKINH PHÍ ĐỂ BẢO VỆ, PHÁT TRIỂN ĐẤT TRỒNG LÚA khi CHUYỂN MỤC ĐÍCH ĐẤT CHUYÊN TRỒNGLÚA NƯỚC lịch sự ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI NGUYÊN(Ban hành kèm theo đưa ra quyết định số /2016/QĐ-UBNDngày / /2016 của Ủy ban nhândân tỉnh Thái Nguyên)

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy địnhnày quy định câu hỏi thu nộp, quản ngại lý, sử dụng kinh phí để bảo vệ, cải tiến và phát triển đấttrồng lúa lúc chuyển mục tiêu đất chăm trồng lúa nước sang khu đất phi nông nghiệptrên địa bàn tỉnh Thái Nguyên theo hiện tượng tại Điều 5 Nghị định số35/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng tư năm năm ngoái của cơ quan chính phủ về quản lý, thực hiện đất trồnglúa, Điều 2 Thông tư số 18/2016/TT-BTC ngày 21 mon 01 năm năm 2016 của bộ Tàichính lý giải thực hiện một số điều của Nghị định số 35/2015/NĐ-CPvà quyết nghị số 24/2016/NQ-HĐND ngày 12 mon 8 năm 2016 của
Hội đồng dân chúng tỉnh Thái Nguyên Khóa XIII, Kỳ họp thứ 2 về mức thu tiềnbảo vệ, cải tiến và phát triển đất trồng lúa khi chuyển mục đích đất siêng trồng lúa nướcsang đất phi nntt trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Cáccơ quan, tổ chức, hộ gia đình, cá thể trong nước và các tổ chức, cá nhân nướcngoài có tương quan đến quản ngại lý, thực hiện đất trồng lúa.

Điều 3. Kinh phí đầu tư để bảo vệ, cải tiến và phát triển đất trồng lúa

1.Các cơ quan, tổ chức, hộ gia đình, cá thể được đơn vị nước giao đất, cho mướn đất(gọi chung là người được đơn vị nước giao đất, cho thuê đất) để sử dụng vào mục tiêu phi nông nghiệp trồng trọt từ đất chuyêntrồng lúa nước phải triển khai các mức sử dụng của pháp luật về đất đai và yêu cầu nộpmột khoản tiền nhằm bảo vệ, cải cách và phát triển đất trồng lúa.

Xem thêm: Mẫu bảng đánh giá công việc của nhân viên mới nhất

2. Mứcthu tiền bảo vệ, cải tiến và phát triển đất trồng lúa bằng 1/2 giá của các loại đất trồng lúatính theo bảng báo giá đất tại thời khắc chuyển mục tiêu sử dụng đất vị Ủy ban nhândân tỉnh phát hành nhân (x) với diện tích s đất chuyểnđổi mục đích tại địa bàn xã, phường, thị trấn,cụ thể như sau:

Mức thu tiền bảo vệ, cách tân và phát triển đất trồng lúa

=

50%

x

Giá đất trồng lúa

x

Diện tích đất

Trong đó:

a)Giá đất trồng lúa: Là mức giá thành được lý lẽ theo từng địa điểm tại quyết định củaỦy ban quần chúng tỉnh về câu hỏi phê duyệt bảng giá đất trên địa phận tỉnh Thái
Nguyên theo từng giai đoạn.

b) Diệntích đất: Là diện tích s đất siêng trồng lúa được phép chuyển mục tiêu sang đấtphi nntt theo quy hoạch của dự án được cấp tất cả thẩm quyền phê duyệt.

Điều 4.Trình tự, giấy tờ thủ tục xác định, phê duyệt, thu nộp số chi phí bảo vệ, phát triển đấttrồng lúa

1.Người được bên nước giao đất, cho thuê đất có trách nhiệm tiến hành các bướccông việc sau:

a)Căn cứ diện tích đất chuyên trồng lúa nước được phép chuyển mục tiêu sangđất phi nông nghiệp & trồng trọt theo quy hướng của dự án công trình được cấp tất cả thẩm quyền phê duyệt,người được bên nước giao đất, cho mướn đất lập bảng kê số tiền buộc phải nộp nhằm bảovệ, trở nên tân tiến đất trồng lúa theo hình thức tại Khoản 2 Điều 3 lý lẽ này gửi
Phòng khoáng sản và môi trường thiên nhiên cấp thị xã thẩm định, trình Ủy ban nhân dân cùngcấp phê duyệt.

b) vào thời hạn 15 ngày làmviệc kể từ ngày đưa ra quyết định phê chú tâm số tiền nên nộp nhằm bảo vệ, cải cách và phát triển đấttrồng lúa của Ủy ban nhân dân cấp huyện banhành, người được công ty nước giao đất, thuê mướn đất cần lập phiên bản kê khai số tiền bảovệ, phát triển đất trồng lúa phải nộp nhằm nộp vào ngân sách chi tiêu nhà nước cung cấp tỉnh,tài khoản số 7111.

c) sau khi nộp tiền vào ngânsách công ty nước, nhờ cất hộ một bản sao (có công chứng hoặc hội chứng thực) hội chứng từ nộp tiềnđến Sở Tài bao gồm để theo dõi, một bạn dạng sao (có công hội chứng hoặc hội chứng thực) chứngtừ nộp tiền mang lại Sở Tài nguyên và Môi trường để gia công căn cứ thực hiện thủ tụcgiao đất, dịch vụ cho thuê đất theo quy định.

2. Ủy ban nhân dân cung cấp huyện cótrách nhiệm phê chăm bẵm số chi phí bảo vệ, phát triển đất trồng lúa mà fan đượcgiao đất, dịch vụ cho thuê đất đề xuất nộp theo kiến nghị của Trưởng chống Tài nguyên cùng Môitrường.

3. Kho tệ bạc Nhà nước căn cứ bảnkê khai với số chi phí bảo vệ, cải tiến và phát triển đất trồng lúa do tín đồ được bên nước giaođất, thuê mướn đất nộp, thực hiện thu vào túi tiền cấp tỉnh, tài khoản số 7111và hạch toán vào mục lục ngân sách, mục thu khác, tè mục 4914.

4. Sở Tài nguyên với Môi trườnghướng dẫn tín đồ được công ty nước giao đất, cho mướn đất xác định rõ ràng diện tích,ranh giới khu đất trồng lúa quanh đó thực địa nhằm lập cách thực hiện và nộp số tiền bảo vệ,phát triển đất trồng lúa vào giá cả nhà nước; kiểm tra số chi phí bảo vệ, pháttriển đất trồng lúa theo triệu chứng từ nộp chi phí do fan được bên nước giao đất, chothuê đất hỗ trợ trước khi trình Ủy ban nhân dântỉnh đưa ra quyết định giao đất, dịch vụ thuê mướn đất, chất nhận được chuyển mục đích sử dụng đất, cấpgiấy ghi nhận quyền thực hiện đất theo quy định.

5. Sốtiền fan được đơn vị nước giao đất, dịch vụ cho thuê đất nộp để đảm bảo an toàn và trở nên tân tiến đấttrồng lúa lúc chuyển mục tiêu sử dụng từ bỏ đất siêng trồng lúa nước sang khu đất phinông nghiệp không được xem đối trừ vào tiền mướn đất, tiền thực hiện đất của dựán được giao, mà được xem vào giá cả đầu tư của dự án.

Điều 5. Cai quản và áp dụng số chi phí bảo vệ, trở nên tân tiến đấttrồng lúa

1. Số tiền thu được theo phương tiện tại Khoản 2 Điều 3 Quy địnhnày và nguồn tởm phí cung ứng từ ngân sách chi tiêu theo điều khoản tại Khoản 2 Điều 7 Nghịđịnh số 35/2015/NĐ-CP được sử dụng để bảo vệ, cải cách và phát triển đất trồng lúa phù hợpvới đk của địa phương theo nội dung vẻ ngoài tại Điều 8 Nghị định số35/2015/NĐ-CP và Điều 4 Thông tư số 18/2016/TT-BTC.

2. Việclập dự toán, chấp hành với quyết toán ngân sách đầu tư bảo vệ, trở nên tân tiến đất trồng lúathực hiện tại theo điều khoản tại Điều 5 Thông tư số 18/2016/TT-BTC và pháp luật của
Luật ngân sách chi tiêu nhà nước.

Điều 6.Quy định đưa tiếp

1. Mức thu tiền bảo vệ, phạt triểnđất trồng lúa lúc chuyển mục đích đất chuyên trồng lúa nước sang đất phi nôngnghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên được thựchiện từ thời điểm ngày 22 mon 8 năm 2016 theo nguyên lý tại Nghị quyếtsố 24/2016/NQ-HĐND ngày 12 mon 8 năm năm nhâm thìn của Hội đồng nhân dân tỉnh Thái
Nguyên Khóa XIII, Kỳ họp sản phẩm công nghệ 2.

2. Đốivới diện tích s đất chăm trồng lúa nước đã làm được cấp bao gồm thẩm quyền được cho phép chuyểnmục đích áp dụng đất tự đất siêng trồng lúa nước sang khu đất phi nntt trướcngày 22 tháng 8 năm 2016, vẫn có đưa ra quyết định phê duyệt kinh phí cải chế tác lớp đất mặttheo quyết định số 07/2015/QĐ-UBND ngày 10 tháng bốn năm 2015 của Ủy ban nhân dântỉnh lao lý về định mức ngân sách đầu tư để tôn tạo lớp khu đất mặt khi biến đổi đấtchuyên trồng lúa nước sang mục tiêu phi nntt trên địa phận tỉnh Thái
Nguyên thì liên tục thực hiện tại theo quyết định đã phê duyệt.

3. Đốivới diện tích s đất chuyên trồng lúa nước đã làm được cấp bao gồm thẩm quyền cho phép chuyểnmục đích thực hiện đất từ đất chuyên trồng lúa nước sang khu đất phi nông nghiệp trồng trọt trướcngày 22 mon 8 năm 2016, chưa xuất hiện Quyết định phê duyệt kinh phí đầu tư cải chế tạo ra lớp đấtmặt theo quyết định số 07/2015/QĐ-UBND mà lại được Ủy ban quần chúng. # tỉnh mang đến phépchậm nộp kinh phí cải tạo thành lớp khu đất mặt tại thời điểm ra quyết định số07/2015/QĐ-UBND có hiệu lực thực thi hiện hành thi hành thì thực hiện phê chăm bẵm và nộp chi phí theo mứcquy định tại đưa ra quyết định số 07/2015/QĐ-UBND của Ủy ban quần chúng tỉnh.

4. Đốivới diện tích đất chăm trồng lúa nước đã có được cấp bao gồm thẩm quyền chất nhận được chuyểnmục đích áp dụng đất tự đất siêng trồng lúa nước sang đất phi nntt trướcngày 22 tháng 8 năm năm nhâm thìn nhưng chưa có Quyết định phê duyệt kinh phí đầu tư cải tạo ra lớpđất khía cạnh theo ra quyết định số 07/2015/QĐ-UBND, không có văn phiên bản của Ủy ban nhândân tỉnh chất nhận được chậm nộp thì triển khai nộp chi phí bảo vệ, cách tân và phát triển đất trồnglúa theo giải pháp tại ra quyết định này.

Điều 7. Chế độ báo cáo hằngnăm

1. Sở tài nguyên và môi trường xung quanh có trọng trách tổnghợp diện tích s đất chăm trồng lúa đã thực hiện chuyển mục tiêu sử dụng lịch sự đấtphi nông nghiệp; số tiền bạn được giao đất, cho thuê đất vẫn nộp giữ hộ Sở Tàichính.

2. Sở nông nghiệp và cải tiến và phát triển nông xóm tổng hợpphương án và tác dụng sử dụng số chi phí bảo vệ, cải cách và phát triển đất trồng lúa gởi Sở
Tài chính.

3. Sở Tài chính tổng hợp, tham mưu đến Ủy bannhân dân tỉnh report Hội đồng dân chúng tỉnh hiệu quả thực hiện tại theo quy định.

Điều8. Trong quy trình thực hiện, nếu có vướng mắc, những cơ quan, đối chọi vị, địaphương giữ hộ văn bản về Sở Tài thiết yếu để tổng hợp, report Ủy ban quần chúng. # tỉnhxem xét, kịp thời điều chỉnh, bổ sung cập nhật theo quy định./.