Bảng giá đất bình dương 2015 đến 2020, bảng giá đất trên địa bàn bình dương năm 2015

-
MỤC LỤC VĂN BẢN
*

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT phái nam Độc lập - tự do - hạnh phúc ---------------

Số: 66/2015/QĐ-UBND

Thủ Dầu Một, ngày 23 mon 12 năm 2015

QUYẾTĐỊNH

BANHÀNH QUY ĐỊNH BẢNG GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH DƯƠNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ nguyên lý Tổ chứcchính quyền địa phương ngày 19 tháng 06 năm 2015;

Căn cứ cơ chế Ban hànhvăn bạn dạng quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng12 năm 2004;

Căn cứ công cụ Đất đai ngày 29 tháng 11 năm2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15tháng 5 năm năm trước của cơ quan chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luậtđất đai;

Căn cứ Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15tháng 5 năm năm trước của chính phủ Quy định về giá đất;

Căn cứ Nghị định số 104/2014/NĐ-CP ngày 14tháng 11 năm 2014 của chính phủ Quy định về form giá đất;

Căn cứ Thông tứ số 36/2014/TT-BTNMTngày 30 mon 06 năm năm trước của cỗ Tàinguyên và môi trường xung quanh Quy định đưa ra tiết phương thức định giá đất;xây dựng, điều chỉnh báo giá đất; định vị đất cụ thể và tứ vấn xác định giáđất;

Căn cứ nghị quyết số 31/2014/NQ-HĐND8ngày10 tháng12năm2014 của Hội đồngnhân dân tỉnh tỉnh bình dương về bảng giá các loại đất trên địa bàntỉnh Bình Dương;

Căn cứ quyết nghị số 57/NQ-HĐND8ngày17tháng12năm2015 của Hội đồng quần chúng tỉnh bình dương về điều chỉnh, bổ sung cập nhật quy định báo giá cácloại đất trên địa bàn tỉnh Bình Dương;

Theo ý kiến đề xuất của
Giám đốc Sở tài nguyên và môi trường xung quanh tại Tờ trình số 971/TTr-STNMTngày23tháng 12 năm 2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.

Bạn đang xem: Bảng giá đất bình dương 2015

Banhành kèm theo đưa ra quyết định này quy định bảng giá các một số loại đất trên địa bàn tỉnh
Bình Dương, làm căncứ để:

1. Tính chi phí sửdụng khu đất khi bên nước thừa nhận quyền thực hiện đất sống của hộ gia đình, cá nhânđối với phần diện tích trong hạn mức; có thể chấp nhận được chuyển mục đích sử dụng khu đất từđất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp chưa hẳn là đất ở sang đất ở đối vớiphần diện tích s trong giới hạn mức giao đất ở cho hộ gia đình, cá nhân.

2. Tính thuế sửdụng đất.

3. Tính phí vàlệ tầm giá trong quản ngại lý, thực hiện đất đai.

4. Tính chi phí xửphạt vi phạm luật hành bao gồm trong nghành nghề dịch vụ đất đai.

5. Tính tiềnbồi thường mang lại Nhà nước khi gây thiệt sợ trong thống trị và sử dụng đất đai.

6. Tính giá trịquyền áp dụng đất nhằm trả cho tất cả những người tự nguyện trả lại đất cho Nhà nước đối vớitrường hợp đất trả lại là khu đất Nhà nước giao đất có thu tiền áp dụng đất, côngnhận quyền sử dụng đất có thu tiền thực hiện đất, khu đất thuê trả chi phí thuê đất mộtlần cho cả thời gian thuê.

7. Xác minh giá đấtcụ thể theo cách thức hệ số điều chỉnh giá đất điều khoản tại Điều 18 Nghị địnhsố 44/2014/NĐ-CP ngày 15 mon 5 năm năm trước của cơ quan chính phủ quy định về giáđất.

Điều 2.

1.Khi thực hiện áp dụng bảng báo giá các các loại đất, chạm chán khó khăn, vướng mắc, Sở Tàinguyên và môi trường thiên nhiên hoặc phòng Tài nguyên và môi trường xung quanh các huyện, thị xã,thành phố công ty trì phối kết hợp cùng các cơ thùng chính, thuế cùng cung cấp và Ủy bannhân dân những xã, phường, thị xã nơi bao gồm đất để ý để giải quyết.

2. Khi xác định nghĩa vụ tàichính trong từng trường hợp thay thể, gặp mặt vướng mắc về giá bán đất, Sở tài nguyên và
Môi trường nhà trì phối hợp với Sở Tài chính, cục thuế, Ủy ban quần chúng cáchuyện, thị xã, thành phố và Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn nơi bao gồm đấtxác định giá đất ví dụ trình Ủy ban quần chúng. # tỉnh quyết định.

3. Trong quy trình ápdụng báo giá các các loại đất, nếu bao gồm phủ điều chỉnh khung giá đất hoặc giá đấttrên thị phần tăng từ bỏ 20% trở lên so với tỷ giá của đất nền tối đa hoặc bớt từ 20% trởlên so với tỷ giá của đất nền tối thiểu trong bảng giá đất trong thời gian từ 180 ngày trởlên giao Sở khoáng sản và môi trường xung quanh lập dự toán và phương án điều chỉnh giáđất, xây dựng báo giá đất điều chỉnh trình Ủy ban dân chúng tỉnh để trình hay trực
Hội đồng quần chúng. # tỉnh cho ý kiến trước lúc quyết định.

4. Trong quy trình ápdụng bảng giá các loại đất mà cấp cho thẩm quyền điều chỉnh quy hoạch, chiến lược sửdụng đất; thay đổi mục đích áp dụng đất và bổ sung các đường, phố chưa có têntrong bảng báo giá các các loại đất mà lại không nằm trong trường hợp phép tắc tại Khoản 3Điều này giao Sở khoáng sản và môi trường thiên nhiên căn cứ vào giá đất nền trong bảng báo giá cácloại khu đất hiện hành và giá đất chuyển nhượng thông dụng trên thị phần xây dựng
Bảng giá những loại đất bổ sung trình Ủy ban quần chúng. # tỉnh để trình thường xuyên trực
Hội đồng nhân dân tỉnh cho ý kiến trước lúc quyết định.

5. Giao Sở Tài nguyênvà môi trường thiên nhiên tổ chức điều tra giá đất hàng năm hoặc chu kỳ để theo dõi và quan sát biếnđộng tỷ giá của đất nền so với giá đất nền tối nhiều hoặc về tối thiểu trong báo giá các loại đất.

Điều 3. Mộtsố tuyến đường vừa mới đặt, đổi tên đường trên địa bàn thành phố Thủ Dầu Một,thị xóm Dĩ An, thị làng mạc Thuận An với huyện Dầu giờ đồng hồ theo quyết nghị số 46/NQ-HĐND8ngày 11 tháng 12 năm 2015 của Hội đồng quần chúng tỉnh, được liên tục áp dụng tênđường cũ và biểu lộ trong ra quyết định này đến khi hết ngày 31 tháng 12 năm 2016.

Điều 4. Quyếtđịnh này còn có hiệu lực kể từ ngày 01 mon 01 năm năm nhâm thìn và thay thế Quyết định số 64/2014/QĐ-UBNDngày 22 mon 12 năm 2014 của Ủy ban quần chúng tỉnh ban hành quy định Bảng giácác một số loại đất trên địa phận tỉnh Bình Dương.

Điều 5. Chánh
Văn phòng Ủy ban dân chúng tỉnh, Giám đốc: Sở Tài nguyên với Môi trường, Sở Tàichính, Sở Xây dựng; cục trưởng viên Thuế; quản trị Ủy ban nhân dân các huyện,thị xã, thành phố; Thủ trưởng các sở, ban, ngành; các tổ chức, hộ gia đình vàcá nhân tất cả liên quan chịu trách nhiệm thi hành ra quyết định này./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN CHỦ TỊCH è cổ Văn Nam

QUY ĐỊNH

BẢNG GIÁ CÁC LOẠI ĐẤTTRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH DƯƠNG(Banhành kèm theo đưa ra quyết định số 66/2015/QĐ-UBND ngày 23 tháng 12 năm năm ngoái củaỦy ban quần chúng tỉnh Bình Dương)

Điều 1. Quy địnhchung

1. Một số quy định về xác định giá đất cố thể

a) Đường hoặc lối đi công cộng (kể cả lối đi tựmở) do Nhà nước, tổ chức triển khai hoặc nhân dân đầu tư chi tiêu (gọi phổ biến là đường).

b) trường hợp mặt đường có hiên nhà an toànđường bộ (viết tắt là HLATĐB) thì địa chỉ áp giá chỉ được xác định từ HLATĐB. Trườnghợp đường chưa tồn tại HLATĐB thì địa điểm áp giá được xác định từ mép đường.

Thửa đất giải pháp HLATĐB được dùng cho các trườnghợp thửa đất bí quyết HLATĐB hoặc mép đường.

c) Cự ly giải pháp HLATĐB được khẳng định theo đườngđi bộ đến thửa đất.

d) Trường vừa lòng thửa khu đất nằm trên nhiều vị tríđất thì phân ra từng vị trí đất để áp giá.

đ) Trường phù hợp thửa đất bao gồm hình thể quánh biệt(ví dụ như hình cổ chai, hình chữ T ngược, hình chữ L): giá đất vị trí 1 chỉ ápdụng so với phần diện tích s có cạnh tiếp gần kề trực tiếp cùng với HLATĐB chiếu vuônggóc với mặt đường phân định giữa địa điểm 1 và vị trí 2. Phần diện tích còn lại thuộcphạm vi địa điểm 1 được áp theo giá đất trung bình cộng của địa chỉ 1 và vị trí 2.

Xem thêm: Tour Du Lịch Tràng An Bái Đính 2 Ngày Giá Rẻ 2022, Tour Du Lịch Bái Đính

e) tỷ giá của đất nền thương mại, dịch vụ; đất sản xuất, kinhdoanh phi nông nghiệp chưa hẳn là khu đất thương mại, thương mại & dịch vụ trong biện pháp nàyđược áp dụng với thời hạn thực hiện đất là 70 năm. Ngôi trường hợp thời gian sử dụngđất dưới 70 năm (trừ những trường hợp khẳng định đơn giá thuê đất thường niên vẫn ápdụng theo giá đất thời hạn 70 năm) thì tỷ giá của đất nền của thời hạn áp dụng đất dưới 70năm được xác minh theo công thức:

các bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản! vày chưa Đăng Nhập nên các bạn chỉ coi được nằm trong tính của Văn bản. bạn chưa xem được hiệu lực thực thi hiện hành của Văn bản, Văn bạn dạng Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bạn dạng gốc, Văn bản tiếng Anh,... Nếu chưa xuất hiện Tài khoản, mời các bạn Đăng ký tài khoản tại đây
bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản! bởi vì chưa Đăng Nhập nên các bạn chỉ xem được nằm trong tính
của Văn bản. các bạn chưa coi được hiệu lực thực thi của Văn bản, Văn bạn dạng Liên quan, Văn phiên bản thay thế, Văn bạn dạng gốc, Văn bản tiếng Anh,... Nếu chưa tồn tại Tài khoản, mời chúng ta Đăng ký tài khoản tại trên đây
chúng ta Chưa Đăng Nhập Tài khoản! vày chưa Đăng Nhập nên chúng ta chỉ coi được trực thuộc tính
của Văn bản. chúng ta chưa xem được hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bạn dạng thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,... Nếu chưa có Tài khoản, mời bạn Đăng ký thông tin tài khoản tại đây
Theo dõi hiệu lực Văn bạn dạng 0" class="btn btn-tvpl btn-block font-weight-bold mb-3" ng-click="So
Sanh
VBThay
The()" ng-cloak style="font-size:13px;">So sánh Văn bạn dạng thay cố kỉnh Văn phiên bản song ngữ
*

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT nam Độc lập - tự do - hạnh phúc ---------------

Số: 66/2015/QĐ-UBND

Thủ Dầu Một, ngày 23 tháng 12 năm 2015

QUYẾTĐỊNH

BANHÀNH QUY ĐỊNH BẢNG GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH DƯƠNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ khí cụ Tổ chứcchính quyền địa phương ngày 19 mon 06 năm 2015;

Căn cứ nguyên tắc Ban hànhvăn phiên bản quy phi pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày thứ 3 tháng12 năm 2004;

Căn cứ công cụ Đất đai ngày 29 tháng 11 năm2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15tháng 5 năm năm trước của chính phủ Quy định cụ thể thi hành một vài điều của Luậtđất đai;

Căn cứ Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15tháng 5 năm năm trước của cơ quan chính phủ Quy định về giá đất;

Căn cứ Nghị định số 104/2014/NĐ-CP ngày 14tháng 11 năm năm trước của chính phủ nước nhà Quy định về size giá đất;

Căn cứ Thông tư số 36/2014/TT-BTNMTngày 30 mon 06 năm 2014 của bộ Tàinguyên và môi trường xung quanh Quy định chi tiết phương thức định giá chỉ đất;xây dựng, điều chỉnh bảng báo giá đất; định vị đất rõ ràng và bốn vấn xác minh giáđất;

Căn cứ quyết nghị số 31/2014/NQ-HĐND8ngày10 tháng12năm2014 của Hội đồngnhân dân tỉnh tỉnh bình dương về bảng báo giá các loại đất trên địa bàntỉnh Bình Dương;

Căn cứ nghị quyết số 57/NQ-HĐND8ngày17tháng12năm2015 của Hội đồng quần chúng. # tỉnh bình dương về điều chỉnh, bổ sung cập nhật quy định báo giá cácloại đất trên địa bàn tỉnh Bình Dương;

Theo ý kiến đề nghị của
Giám đốc Sở tài nguyên và môi trường thiên nhiên tại Tờ trình số 971/TTr-STNMTngày23tháng 12 năm 2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Banhành kèm theo ra quyết định này quy định bảng giá các các loại đất trên địa bàn tỉnh
Bình Dương, làm căncứ để:

1. Tính chi phí sửdụng đất khi nhà nước công nhận quyền áp dụng đất ngơi nghỉ của hộ gia đình, cá nhânđối cùng với phần diện tích trong hạn mức; chất nhận được chuyển mục tiêu sử dụng khu đất từđất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang khu đất ở đối vớiphần diện tích s trong giới hạn mức giao khu đất ở cho hộ gia đình, cá nhân.

2. Tính thuế sửdụng đất.

3. Tính giá thành vàlệ phí trong quản lí lý, sử dụng đất đai.

4. Tính tiền xửphạt vi phạm hành thiết yếu trong lĩnh vực đất đai.

5. Tính tiềnbồi thường cho Nhà nước khi khiến thiệt sợ trong làm chủ và thực hiện đất đai.

6. Tính giá chỉ trịquyền thực hiện đất để trả cho những người tự nguyện trả lại đất mang lại Nhà nước đối vớitrường hợp khu đất trả lại là đất Nhà nước giao đất có thu tiền áp dụng đất, côngnhận quyền sử dụng đất tất cả thu tiền áp dụng đất, khu đất thuê trả chi phí thuê đất mộtlần cho tất cả thời gian thuê.

7. Xác định giá đấtcụ thể theo cách thức hệ số điều chỉnh giá đất chính sách tại Điều 18 Nghị địnhsố 44/2014/NĐ-CP ngày 15 mon 5 năm năm trước của cơ quan chính phủ quy định về giáđất.

Điều 2.

1.Khi xúc tiến áp dụng bảng báo giá các nhiều loại đất, gặp mặt khó khăn, vướng mắc, Sở Tàinguyên và môi trường xung quanh hoặc phòng Tài nguyên và môi trường thiên nhiên các huyện, thị xã,thành phố công ty trì phối kết hợp cùng những cơ quan tài chính, thuế cùng cung cấp và Ủy bannhân dân các xã, phường, thị xã nơi tất cả đất chu đáo để giải quyết.

2. Khi xác định nghĩa vụ tàichính trong từng trường hợp cố thể, chạm mặt vướng mắc về giá bán đất, Sở khoáng sản và
Môi trường công ty trì phối hợp với Sở Tài chính, cục thuế, Ủy ban quần chúng cáchuyện, thị xã, thành phố và Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị xã nơi gồm đấtxác định vị đất cụ thể trình Ủy ban quần chúng tỉnh quyết định.

3. Trong quá trình ápdụng bảng giá các nhiều loại đất, nếu bao gồm phủ kiểm soát và điều chỉnh khung tỷ giá của đất nền hoặc giá chỉ đấttrên thị phần tăng từ 20% trở lên so với giá đất tối nhiều hoặc bớt từ 20% trởlên so với giá đất nền tối thiểu trong báo giá đất trong thời gian từ 180 ngày trởlên giao Sở khoáng sản và môi trường xung quanh lập dự toán và phương án kiểm soát và điều chỉnh giáđất, xây dựng báo giá đất điều chỉnh trình Ủy ban quần chúng. # tỉnh để trình thường trực
Hội đồng dân chúng tỉnh cho ý kiến trước lúc quyết định.

4. Trong quy trình ápdụng bảng giá các nhiều loại đất mà cung cấp thẩm quyền điều chỉnh quy hoạch, planer sửdụng đất; biến đổi mục đích áp dụng đất và bổ sung các đường, phố chưa tồn tại têntrong bảng giá các loại đất tuy nhiên không thuộc trường hợp luật tại Khoản 3Điều này giao Sở khoáng sản và môi trường xung quanh căn cứ vào tỷ giá của đất nền trong bảng giá cácloại khu đất hiện hành và tỷ giá của đất nền chuyển nhượng phổ biến trên thị phần xây dựng
Bảng giá các loại đất bổ sung trình Ủy ban quần chúng tỉnh nhằm trình thường xuyên trực
Hội đồng dân chúng tỉnh cho chủ kiến trước lúc quyết định.

5. Giao Sở Tài nguyênvà môi trường tổ chức khảo sát giá đất thường niên hoặc định kỳ để theo dõi biếnđộng tỷ giá của đất nền so với giá đất tối đa hoặc tối thiểu trong báo giá các nhiều loại đất.

Điều 3. Mộtsố tuyến phố vừa new đặt, thay tên đường trên địa phận thành phố Thủ Dầu Một,thị buôn bản Dĩ An, thị làng Thuận An với huyện Dầu giờ đồng hồ theo nghị quyết số 46/NQ-HĐND8ngày 11 tháng 12 năm năm ngoái của Hội đồng dân chúng tỉnh, được tiếp tục áp dụng tênđường cũ và biểu hiện trong quyết định này đến hết ngày 31 mon 12 năm 2016.

Điều 4. Quyếtđịnh này còn có hiệu lực tính từ lúc ngày 01 mon 01 năm 2016 và sửa chữa Quyết định số 64/2014/QĐ-UBNDngày 22 tháng 12 năm năm trước của Ủy ban quần chúng. # tỉnh ban hành quy định Bảng giácác nhiều loại đất trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Điều 5. Chánh
Văn chống Ủy ban quần chúng tỉnh, Giám đốc: Sở Tài nguyên với Môi trường, Sở Tàichính, Sở Xây dựng; cục trưởng viên Thuế; chủ tịch Ủy ban nhân dân những huyện,thị xã, thành phố; Thủ trưởng những sở, ban, ngành; các tổ chức, hộ mái ấm gia đình vàcá nhân bao gồm liên quan phụ trách thi hành đưa ra quyết định này./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN CHỦ TỊCH è cổ Văn Nam

QUY ĐỊNH

BẢNG GIÁ CÁC LOẠI ĐẤTTRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH DƯƠNG(Banhành kèm theo quyết định số 66/2015/QĐ-UBND ngày 23 mon 12 năm 2015 củaỦy ban quần chúng tỉnh Bình Dương)

Điều 1. Quy địnhchung

1. Một vài quy định về khẳng định giá đất rứa thể

a) Đường hoặc lối đi công cộng (kể cả lối đi tựmở) vày Nhà nước, tổ chức triển khai hoặc nhân dân đầu tư (gọi chung là đường).

b) ngôi trường hợp mặt đường có hiên nhà an toànđường bộ (viết tắt là HLATĐB) thì vị trí áp giá bán được xác minh từ HLATĐB. Trườnghợp đường chưa xuất hiện HLATĐB thì địa điểm áp giá bán được xác minh từ mép đường.

Thửa đất phương pháp HLATĐB được dùng cho các trườnghợp thửa đất bí quyết HLATĐB hoặc mép đường.

c) Cự ly bí quyết HLATĐB được xác định theo đườngđi cỗ đến thửa đất.

d) Trường hợp thửa đất nằm trên những vị tríđất thì phân ra từng vị trí khu đất để áp giá.

đ) Trường phù hợp thửa đất có hình thể quánh biệt(ví dụ như hình cổ chai, hình chữ T ngược, hình chữ L): giá đất vị trí 1 chỉ ápdụng so với phần diện tích có cạnh tiếp gần cạnh trực tiếp với HLATĐB chiếu vuônggóc với đường phân định giữa vị trí 1 cùng vị trí 2. Phần diện tích s còn lại thuộcphạm vi vị trí 1 được áp theo giá đất trung bình cộng của địa chỉ 1 với vị trí 2.

e) giá đất thương mại, dịch vụ; đất sản xuất, kinhdoanh phi nông nghiệp không hẳn là khu đất thương mại, thương mại & dịch vụ trong phương tiện nàyđược áp dụng với thời hạn thực hiện đất là 70 năm. Ngôi trường hợp thời hạn sử dụngđất bên dưới 70 năm (trừ các trường hợp khẳng định đơn giá thuê mướn đất thường niên vẫn ápdụng theo giá đất thời hạn 70 năm) thì tỷ giá của đất nền của thời hạn áp dụng đất bên dưới 70năm được xác minh theo công thức: