BẢNG GIÁ BỆNH VIỆN PHỤ SẢN HẢI PHÒNG, BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUỐC TẾ HẢI PHÒNG

-

STT Tên dịch vụ Giá BHYT Giá VP
I KHÁM BỆNH
1 Khám hội chẩn 39.000
2 Khám giám định 120.000
3 Khám nhân dân 39.000
4 Khám hội chẩn khó 200.000 200.000
5 Khám phụ sản 33.100 39.000
II GIƯỜNG BỆNH
A Giường thường
1 Giường hay không PT 175.400
2 Giường hay sau PT nhiều loại 3 188.400
3 Giường thường sau PT nhiều loại 2 210.100
4 Giường thường xuyên sau PT nhiều loại 1 241.400
5 Giường hay sau PT nhiều loại ĐB 265.100
6 Giường Hồi sức cấp cứu Hạng I - Khoa Hồi sức cấp cho cứu

427.000

335.900

7 Giường Nội khoa một số loại 1 Hạng I - Khoa Nhi 226.500 199.100
8 Giường Nội khoa loại 2 Hạng I - Khoa Phụ - Sản 203.600 178.000
9 Giường ngoại khoa các loại 1 Hạng I - Khoa Phụ - Sản 303.800 286.400
10 Giường ngoại khoa loại 2 Hạng I - Khoa Phụ - Sản 276.500 250.200
11 Giường nước ngoài khoa loại 3 Hạng I - Khoa Phụ - Sản 241.700 214.100
12 Giường nước ngoài khoa các loại 4 Hạng I - Khoa Phụ sản 216.500 183.000
B Giường yêu cầu các loại 1
1 Giường Nội khoa một số loại 2 Hạng I - Khoa Phụ - Sản 175.400 450.000
2 Giường nước ngoài khoa một số loại 1 Hạng I - Khoa Phụ - Sản 265.100 500.000
3 Giường nước ngoài khoa loại 2 Hạng I - Khoa Phụ - Sản 241.400 480.000
4 Giường nước ngoài khoa một số loại 3 Hạng I - Khoa Phụ - Sản 210.100 470.000
5 Giường nước ngoài khoa các loại 4 Hạng I - Khoa Phụ sản 188.400 460.000
C Giường yêu thương cầu các loại 2
1 Giường Nội khoa các loại 2 Hạng I - Khoa Phụ - Sản 175.400 340.000
2 Giường ngoại khoa các loại 1 Hạng I - Khoa Phụ - Sản 265.100 380.000
3 Giường nước ngoài khoa loại 2 Hạng I - Khoa Phụ - Sản 241.400 370.000
4 Giường ngoại khoa một số loại 3 Hạng I - Khoa Phụ - Sản 210.100 360.000
5 Giường nước ngoài khoa nhiều loại 4 Hạng I - Khoa Phụ sản 188.400 350.000
D Giường yêu cầu các loại 3
1 Giường Nội khoa nhiều loại 2 Hạng I - Khoa Phụ - Sản 175.400 280.000
2 Giường ngoại khoa các loại 1 Hạng I - Khoa Phụ - Sản 265.100 320.000
3 Giường nước ngoài khoa nhiều loại 2 Hạng I - Khoa Phụ - Sản 241.400 310.000
4 Giường ngoại khoa các loại 3 Hạng I - Khoa Phụ - Sản 210.100 300.000
5 Giường nước ngoài khoa các loại 4 Hạng I - Khoa Phụ sản 188.400 280.000
III CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH
A Chụp XQuang
1 Chụp Xquang sọ trực tiếp nghiêng 66.000 66.000
2 Chụp Xquang xương cột sống cổ trực tiếp nghiêng 66.000 66.000
3 Chụp Xquang xương cột sống cổ chếch nhì bên 66.000 66.000
4 Chụp Xquang xương cột sống cổ C1-C2 47.000 47.000
5 Chụp Xquang xương cột sống thắt sườn lưng thẳng nghiêng 66.000 66.000
6 Chụp Xquang xương cột sống thắt lưng chếch nhì bên 66.000 66.000
7 Chụp Xquang xương cột sống thắt lưng L5-S1 thẳng nghiêng 66.000 66.000
8 Chụp Xquang cột sống thắt sườn lưng động, gập ưỡn 66.000 66.000
9 Chụp Xquang cột sống cùng cụt trực tiếp nghiêng 66.000 66.000
10 Chụp Xquang size chậu thẳng 53.000 53.000
11 Chụp Xquang xương đòn thẳng hoặc chếch 47.000 47.000
12 Chụp Xquang xương đòn trực tiếp hoặc chếch 53.000 53.000
13 Chụp Xquang khớp vai thẳng 53.000 53.000
14 Chụp Xquang khớp vai nghiêng hoặc chếch 53.000 53.000
15 Chụp Xquang xương bả vai thẳng nghiêng 66.000 66.000
16 Chụp Xquang xương cánh tay trực tiếp nghiêng 66.000 66.000
17 Chụp Xquang khớp khuỷu thẳng, nghiêng hoặc chếch 66.000 66.000
18 Chụp Xquang khớp khuỷu gập (Jones hoặc Coyle) 53.000 53.000
19 Chụp Xquang xương cẳng tay thẳng nghiêng 66.000 66.000
20 Chụp Xquang xương cổ tay thẳng, nghiêng hoặc chếch 66.000 66.000
21 Chụp Xquang xương bàn ngón tay thẳng, nghiêng hoặc chếch 66.000 66.000
22 Chụp Xquang khớp háng thẳng nhị bên 53.000 53.000
23 Chụp Xquang khớp háng nghiêng 53.000 53.000
24 Chụp Xquang xương đùi thẳng nghiêng 66.000 66.000
25 Chụp Xquang khớp gối thẳng, nghiêng hoặc chếch 66.000 66.000
26 Chụp Xquang xương ống quyển thẳng nghiêng 53.000 53.000
27 Chụp Xquang xương cẳng chân thẳng nghiêng 66.000 66.000
28 Chụp Xquang xương cồ bàn chân thẳng, nghiêng hoặc chếch 66.000 66.000
29 Chụp Xquang xương bàn, ngón chân thẳng, nghiêng hoặc chếch 66.000 66.000
30 Chụp Xquang xương gót thẳng nghiêng 53.000 53.000
31 Chụp Xquang toàn bộ chi dưới thẳng 66.000 66.000
32 Chụp Xquang ngực thẳng 47.000 47.000
33 Chụp X quang tuyến vú (yêu cầu) 53.000 53.000
34 Chụp Xquang khớp ức đòn trực tiếp chếch 66.000 66.000
35 Chụp Xquang đỉnh phổi ưỡn 53.000 53.000
36 Chụp Xquang thực quản lí cổ nghiêng 98.000 98.000
37 Chụp Xquang ống đường sữa 371.000 371.000
B Siêu âm
1 Siêu âm Doppler tinh hoàn 150.000
2 Siêu âm qua thóp 38.000 49.000
3 Siêu âm ổ bụng (gan mật, tụy, lách, thận, bàng quang) 38.000 49.000
4 Siêu âm hệ huyết niệu (thận, tuyến thượng thận, bàng quang, chi phí liệt tuyến) 38.000 49.000
5 Siêu âm tử cung phần phụ 38.000 49.000
6 Siêu âm thai (thai, nhau thai, nước ối) 38.000 49.000
7 Siêu âm Doppler những khối u vào ổ bụng 79.500 79.500
8 Siêu âm Doppler tử cung phần phụ 79.500 79.500
9 Siêu âm Doppler thai nhi (thai, nhau thai, dây rốn, động mạch tử cung) 79.500 79.500
10 Siêu âm tử cung buồng trứng qua mặt đường bụng 38.000 49.000
11 Siêu âm tử cung phòng trứng qua con đường âm đạo 176.000 176.000
12 Siêu âm Doppler tử cung, buồng trứng qua mặt đường bụng 79.500 79.500
13 Siêu âm Doppler tử cung, buồng trứng qua con đường âm đạo 211.000 211.000
14 Siêu âm Doppler cồn mạch tử cung 211.000 211.000
15 Siêu âm con đường vú nhì bên 38.000 49.000
16 Siêu âm Doppler tuyến vú 79.500 79.500
17 Siêu âm đàn hồi mô vú 79.500 79.500
18 Siêu âm tinh hoàn nhì bên 38.000 49.000
19 Siêu âm Doppler tinh hoàn, mào tinh hoàn nhì bên 79.500 79.500
20 Siêu âm Doppler rượu cồn mạch thận 79.500 79.500
21 Siêu âm tại giường 38.000 30.000
IV THĂM DÒ CHỨC NĂNG
1 Đo tim thai bởi Doppler 32.000 32.000
2 Điện tim thường 30.000 45.900
3 Theo dõi tim thai với cơn co tử cung bằng Monitoring (Chạy máy) 50.000 70.000
V XÉT NGHIỆM
1 Thin - PAS 550.000
2 Xét nghiệm chẩn đoán nhanh chóng ung thư 500.000
3 Xét nghiệm Anti - beta2 Glycoprotein Ig

Bạn đang xem: Bảng giá bệnh viện phụ sản hải phòng

G
550.000
4 Xét nghiệm Anti - beta2 Glycoprotein Ig
M
550.000
5 Xét nghiệm Anti - Cardiolipin Ig
G
550.000
6 Xét nghiệm Anti - Cardiolipin Ig
M
550.000
7 Xét nghiệm chống đông Lupus (LA) 300.000
8 Xét nghiệm tổng vừa lòng 5 nhiều loại Anti - Phospholipid 2.500.000
9 AMH 800.000
10 Double test 450.000
11 Định lượng Estradiol - pha loãng 79.500
12 Định lượng PSA toàn phần (Total prostate-Specific Antigen) 90.100
13 Triple test 500.000
14 Định lượng Oestrogen toàn phần 31.800
15 Xét nghiệm nội tiết 800.000
16 HPV - Cobas 800.000
17 Phiến đồ nhuộm soi tìm xác tinh trùng 65.500
18 Môi trường chọc hút mồng tinh hoàn lấy tinh trùng 892.000
19 Môi trường chuyển phôi (xin của fan hiến phôi hoặc rã đông) 253.000
20 Môi trường ICSI đưa phôi 253.000
21 Môi trường rước tinh trùng triển khai ICSI 940.000
22 Môi trường lọc rửa tinh trùng 349.000
23 Môi trường tan đông + chuyển phôi 2.757.000
24 Môi trường tan đông phôi (không gồm chuyển phôi) 2.504.000
25 Môi trường thụ tinh nhân tạo (IUI) 349.000
26 Môi trường trữ giá buốt phôi/trứng (11-15 phôi) 4.208.000
27 Môi ngôi trường trữ lạnh lẽo phôi/trứng (1-5 phôi) 1.403.000
28 Môi ngôi trường trữ rét mướt phôi/trứng (16-20 phôi) 5.610.000
29 Môi trường trữ rét phôi/trứng (21-25 phôi) 7.020.000
30 Môi ngôi trường trữ lạnh phôi/trứng (6-10 phôi) 2.805.000
31 Môi ngôi trường trữ rét tinh trùng 101.000
32 Môi trường sẵn sàng chọc hút noãn 567.000
33 Môi trường chuẩn bị chọc hút noãn 567.000
34 Môi trường ICSI chọc hút không tồn tại noãn 2.533.000
35 Môi ngôi trường ICSI chọc hút không có noãn 2.533.000
36 Môi ngôi trường ICSI chọc hút noãn - nuôi ghép - đưa phôi 4.909.000
37 Môi ngôi trường ICSI chọc hút noãn - nuôi ghép - đưa phôi 4.909.000
38 Môi ngôi trường ICSI chọc hút noãn - nuôi ghép phôi 4.656.000
39 Môi trường ICSI chọc hút noãn - nuôi ghép phôi 4.656.000
40 Xét nghiệm mặt đường máu mao mạch tại chóng (một lần) 23.300 23.300
41 Định đội máu trên giường 38.000 38.000
42 Định lượng phòng thể kháng tinh trùng 1.002.000 1.002.000
43 Xét nghiệm con đường máu mao quản tại giường 15.000
44 Chụp Xquang xương bánh trà và khớp đùi bánh chè 66.000 66.000
45 Chụp Xquang bụng không sẵn sàng thẳng hoặc nghiêng 53.000 53.000
46 Chụp Xquang đường vú 91.000 91.000
47 Chụp Xquang tử cung vòi trứng 356.000 356.000
48 Nghiệm pháp tiêu thụ Glucose con đường uống (50g Glucose) 2 mẫu cho người bệnh thai nghén 158.000 158.000
49 Nghiệm pháp tiêu thụ Glucose con đường uống (50g Glucose) 2 mẫu cho người bệnh bầu nghén 158.000 158.000
50 Nghiệm pháp tiêu thụ glucose mặt đường uống (75g Glucose) 3 mẫu cho tất cả những người bệnh bầu nghén 158.000 158.000
51 Nghiệm pháp dung nạp glucose đường uống (100g Glucose) 4 mẫu cho người bệnh thai nghén 158.000 158.000
52 Nghiệm pháp hấp phụ glucose mặt đường uống 2 mẫu mã không định lượng Insulin 128.000 128.000
53 Thời gian prothrombin (PT: Prothrombin Time), (Các tên khác: TQ; tỷ lệ Prothrombin) bằng máy tự động 61.600 61.600
54 Thời gian prothrombin (PT: Prothrombin Time), (Các thương hiệu khác: TQ; tỷ lệ Prothrombin) bằng máy tự động 61.600 61.600
55 Thời gian thromboplastin một phần hoạt hoá (APTT: Activated Partial Thromboplastin Time), sử dụng máy tự động 39.200 39.200
56 Thời gian thrombin (TT: Thrombin Time) sử dụng máy tự động 39.200 39.200
57 Định lượng Fibrinogen (Tên khác: Định lượng nguyên tố I), phương thức Clauss- phương pháp trực tiếp, bằng máy tự động 100.000 100.000
58 Định lượng Fibrinogen (Tên khác: Định lượng nguyên tố I), phương pháp Clauss- phương thức trực tiếp, bằng máy tự động 100.000 100.000
59 Thời gian ngày tiết chảy phương thức Duke 12.300 12.300
60 Thời gian huyết chảy cách thức Ivy 47.000 47.000
61 Co cục máu đông 14.500 14.500
62 Định lượng AT/AT III (Anti thrombin/ Anti thrombin
III)
134.000 134.000
63 Định lượng FDP 134.000 134.000
64 Định lượng Heparin 201.000 201.000
65 Định lượng Plasminogen 201.000 201.000
66 Định lượng sắt không bão hòa máu thanh (UIBC) 74.200 74.200
67 Định lượng G6PD 78.400 78.400
68 Định lượng sắt huyết thanh 31.800 31.800
69 Tổng so với tế bào ngày tiết ngoại vi (bằng máy đếm laser) 44.800 44.800
70 Huyết trang bị (bằng phương thức thủ công) 63.800 63.800
71 Huyết thiết bị (bằng sản phẩm đếm tổng trở) 67.200 67.200
72 Huyết đồ vật (bằng trang bị đếm laser) 67.200 67.200
73 Xét nghiệm hồng mong lưới (bằng phương thức thủ công) 25.700 25.700
74 Tìm mảnh vỡ lẽ hồng cầu 16.800 16.800
75 Máu lắng (bằng cách thức thủ công) 22.400 22.400
76 Máu lắng (bằng thiết bị tự động) 33.600 33.600
77 Xét nghiệm tế bào trong thủy dịch (bằng lắp thêm tự động) 42.400 42.400
78 Xét nghiệm tế bào trong nước dịch chẩn đoán tế bào học tập (não tủy, màng tim, màng phổi, màng bụng, dịch khớp, rửa phế truất quản…) bằng phương pháp thủ công 55.100 55.100
79 Xét nghiệm những loại dịch, nhuộm với chẩn đoán tế bào học 147.000 147.000
80 Thể tích khối hồng mong (hematocrit) sử dụng máy ly tâm 16.800 16.800
81 Định lượng huyết sắc đẹp tố (hemoglobin) bằng quang kế 29.100 29.100
82 Xét nghiệm số lượng và độ triệu tập tiểu ước (bằng phương thức thủ công) 33.600 33.600
83 Xét nghiệm tế bào hạch (hạch đồ) 47.000 47.000
84 Xác định kháng nguyên c của hệ của nhóm máu Rh (Kỹ thuật ống nghiệm) 82.300 82.300
85 Phản ứng kết hợp trong môi trường xung quanh nước muối ngơi nghỉ 22ºC (Kỹ thuật ống nghiệm) 28.000 28.000
86 Định team máu hệ ABO (Kỹ thuật ống nghiệm) 38.000 38.000
87 Định đội máu hệ ABO (Kỹ thuật phiến đá) 38.000 38.000
88 Định team máu khó khăn hệ ABO (Kỹ thuật ống nghiệm) 201.000 201.000
89 Định team máu cạnh tranh hệ ABO (Kỹ thuật Scangel/Gelcard) 201.000 201.000
90 Định nhóm máu hệ ABO (Kỹ thuật trên giấy) 38.000 38.000
91 Định team máu hệ ABO (Kỹ thuật trên thẻ) 56.000 56.000
92 Định nhóm máu hệ ABO bằng giấy định nhóm máu để truyền máu toàn phần, khối hồng cầu, khối bạch cầu 22.400 22.400
93 Định nhóm máu hệ ABO bằng giấy định nhóm máu để truyền chế phẩm tiểu cầu hoặc huyết tương 20.100 20.100
94 Định nhóm máu hệ ABO trên thẻ định nhóm máu (đã có sẵn huyết thanh mẫu) để truyền máu toàn phần, khối hồng cầu, khối bạch cầu 44.800 44.800
95 Định nhóm máu hệ ABO trên thẻ định nhóm máu (đã có sẵn huyết thanh mẫu) để truyền chế phẩm tiểu cầu hoặc huyết tương 28.000 28.000
96 Định nhóm máu hệ ABO, Rh(D) (Kỹ thuật Scangel/Gelcard trên lắp thêm tự động) 84.000 84.000
97 Định nhóm máu hệ ABO, Rh(D) (Kỹ thuật Scangel/Gelcard trên máy chào bán tự động) 84.000 84.000
98 Định đội máu hệ Rh(D) (Kỹ thuật ống nghiệm) 30.200 30.200
99 Định đội máu hệ Rh(D) (Kỹ thuật phiến đá) 30.200 30.200
100 Xác định phòng nguyên D yếu đuối của hệ Rh (Kỹ thuật ống nghiệm) 168.000 168.000
101 Xác định chống nguyên D yếu của hệ Rh (Kỹ thuật Scangel/Gelcard) 168.000 168.000
102 Xác định bản chất kháng thể quánh hiệu (Ig
G, Ig
A, Ig
M, C3d, C3c (Kỹ thuật Scangel/Gelcard trên vật dụng bán tự động hóa khi nghiệm pháp Coombs trực tiếp/gián tiếp dương tính)
430.000 430.000
103 Nghiệm pháp Coombs thẳng (Kỹ thuật Scangel/Gelcard trên máy bán tự động) 78.400 78.400
104 Nghiệm pháp Coombs trực tiếp (Kỹ thuật Scangel/Gelcard trên sản phẩm tự động) 78.400 78.400
105 Nghiệm pháp Coombs trực tiếp (Kỹ thuật ống nghiệm) 78.400 78.400
106 Nghiệm pháp Coombs gián tiếp (Kỹ thuật Scangel/Gelcard bên trên máy chào bán tự động) 78.400 78.400
107 Nghiệm pháp Coombs loại gián tiếp (Kỹ thuật Scangel/Gelcard trên vật dụng tự động) 78.400 78.400
108 Nghiệm pháp Coombs loại gián tiếp (Kỹ thuật ống nghiệm) 78.400 78.400
109 Định team máu tại giường bệnh dịch trước truyền máu 22.400 22.400
110 Định team máu tại giường căn bệnh trước truyền máu 20.100 20.100
111 Xác định bất đồng nhóm máu bà bầu con (kỹ thuật ống nghiệm) 89.600 89.600
112 Định lượng Acid Uric 21.200 21.200
113 Định lượng Albumin 21.200 21.200
114 Đo hoạt độ ALP (Alkalin Phosphatase) 21.200 21.200
115 Đo hoạt độ Amylase 21.200 21.200
116 Định lượng AFP (Alpha Fetoproteine) 90.100 90.100
117 Đo hoạt độ alternative text (GPT) 21.200 21.200
118 Đo hoạt độ AST (GOT) 21.200 21.200
119 Định lượng βHCG (Beta human Chorionic Gonadotropins) 84.800 84.800
120 Định lượng Bilirubin thẳng 21.200 21.200
121 Định lượng Bilirubin gián tiếp 21.200 21.200
122 Định lượng Bilirubin toàn phần 21.200 21.200
123 Định lượng Calci toàn phần 12.700 12.700
124 Định lượng Calci ion hoá 15.900 15.900
125 Định lượng CA¹²⁵ (cancer antigen 125) 137.000 137.000
126 Định lượng CA 19 - 9 (Carbohydrate Antigen 19-9) 137.000 137.000
127 Định lượng CA 15 - 3 (Cancer Antigen 15- 3) 148.000 148.000
128 Định lượng CA 72 - 4 (Cancer Antigen 72- 4) 132.000 132.000
129 Định lượng CEA (Carcino Embryonic Antigen) 84.800 84.800
130 Định lượng Cholesterol toàn phần (máu) 26.500 26.500
131 Định lượng CRP hs (C-Reactive Protein high sesitivity) 53.000 53.000
132 Định lượng Creatinin (máu) 21.200 21.200
133 Điện giải đồ gia dụng (Na, K, Cl) 28.600 28.600
134 Định lượng Ethanol (cồn) 31.800 31.800
135 Định lượng Estradiol 79.500 79.500
136 Định lượng E3 không phối hợp (Unconjugated Estriol) 180.000 180.000
137 Định lượng Ferritin 79.500 79.500
138 Định lượng FSH (Follicular Stimulating Hormone) 79.500 79.500
139 Định lượng không tính phí b
HCG (Free Beta Human Chorionic Gonadotropin)
180.000 180.000
140 Định lượng Folate 84.800 84.800
141 Định lượng FT3 (Free Triiodothyronine) 63.600 63.600
142 Định lượng FT4 (Free Thyroxine) 63.600 63.600
143 Đo hoạt độ G6PD (Glucose -6 phosphat dehydrogenase) 78.400 78.400
144 Định lượng Glucose 21.200 21.200
145 Định lượng Globulin 21.200 21.200
146 Định lượng HBs
Ag (HBs
Ag Quantitative) (CMIA/ECLIA)
460.000 460.000
147 Định lượng Hb
A1c
99.600 99.600
148 Định lượng HDL-C (High mật độ trùng lặp từ khóa lipoprotein Cholesterol) 26.500 26.500
149 Định lượng HE4 296.000 296.000
150 Định lượng Insulin 79.500 79.500
151 Định lượng LH (Luteinizing Hormone) 79.500 79.500
152 Định lượng LDL - C (Low mật độ trùng lặp từ khóa lipoprotein Cholesterol) 26.500 26.500
153 Định lượng Mg 31.800 31.800
154 Định lượng Phospho (máu) 21.200 21.200
155 Định lượng Prolactin 74.200 74.200
156 Định lượng Protein toàn phần 21.200 21.200
157 Định lượng Progesteron 79.500 79.500
158 Định lượng fe 31.800 31.800
159 Định lượng SCC (Squamous cell carcinoma antigen) 201.000 201.000
160 Định lượng T3 (Tri iodothyronine) 63.600 63.600
161 Định lượng T4 (Thyroxine) 63.600 63.600
162 Định lượng Testosterol 92.200 92.200
163 Định lượng Triglycerid (máu) 26.500 26.500
164 Định lượng TSH (Thyroid Stimulating hormone) 58.300 58.300
165 Định lượng Urê huyết 21.200 21.200
166 Điện giải (Na, K, Cl) (niệu) 28.600 28.600
167 Định lượng Axit Uric (niệu) 15.900 15.900
168 Định lượng Creatinin (niệu) 15.900 15.900
169 Định lượng Glucose (niệu) 13.700 13.700
170 Định lượng Protein (niệu) 13.700 13.700
171 Định lượng Urê (niệu) 15.900 15.900
172 Tổng đối chiếu nước tè (Bằng thiết bị tự động) 27.000 37.100
173 Vi khuẩn nhuộm soi 65.500 65.500
174 Vi khuẩn test nhanh 230.000 230.000
175 Vi khuẩn nuôi ghép và định danh cách thức thông thường 230.000 230.000
176 Vi khuẩn nuôi ghép và định danh hệ thống tự động 287.000 287.000
177 Vi khuẩn phòng thuốc định tính 189.000 189.000
178 Vi khuẩn kháng thuốc định lượng (MIC) (cho 1 loại kháng sinh) 178.000 178.000
179 Vi khuẩn khẳng định 450.000 450.000
180 Chlamydia chạy thử nhanh 69.000 69.000
181 Chlamydia Ab miễn dịch tự động 172.000 172.000
182 Helicobacter pylori nhuộm soi 65.500 65.500
183 Helicobacter pylori nuôi cấy, định danh và phòng thuốc 1.300.000 1.300.000
184 Salmonella Widal 172.000 172.000
185 Streptococcus pyogenes ASO 40.200 40.200
186 Treponema pallidum RPR định lượng 83.900 83.900
187 Treponema pallidum RPR định tính 36.800 36.800
188 HBs
Ag chạy thử nhanh
51.700 51.700
189 HBs
Ag miễn dịch tự động
72.000 72.000
190 HBs
Ag khẳng định
600.000 600.000
191 HBs

Xem thêm: 5 ngày du lịch hongkong macau

Ag định lượng
460.000 460.000
192 HBs
Ab demo nhanh
57.500 57.500
193 HBc
Ab kiểm tra nhanh
57.500 57.500
194 HBc total miễn kháng tự động 69.000 69.000
195 HBe
Ag thử nghiệm nhanh
57.500 57.500
196 HBe
Ag miễn kháng tự động
92.000 92.000
197 HBe
Ab chạy thử nhanh
57.500 57.500
198 HCV Ab kiểm tra nhanh 51.700 51.700
199 HCV Ab miễn kháng tự động 115.000 115.000
200 HEV Ab kiểm tra nhanh 115.000 115.000
201 HEV Ig
M chạy thử nhanh
115.000 115.000
202 HIV Ag/Ab miễn kháng tự động 126.000 126.000
203 CMV Ig
M miễn dịch tự động
126.000 126.000
204 CMV Ig
G miễn dịch buôn bán tự động
109.000 109.000
205 CMV Ig
G miễn kháng tự động
109.000 109.000
206 Rubella virut Ig
M miễn dịch tự động
138.000 138.000
207 Rubella virut Ig
G miễn dịch tự động
115.000 115.000
208 Đơn bào đường tiêu hóa soi tươi 40.200 40.200
209 Đơn bào đường ruột nhuộm soi 40.200 40.200
210 Trứng giun, sán soi tươi 40.200 40.200
211 Toxoplasma Ig
M miễn dịch tự động
115.000 115.000
212 Toxoplasma Ig
G miễn dịch tự động
115.000 115.000
213 Demodex soi tươi 40.200 40.200
214 Phthirus pubis (Rận mu) soi tươi 40.200 40.200
215 Sarcoptes scabies hominis (Ghẻ) soi tươi 40.200 40.200
216 Trichomonas vaginalis soi tươi 40.200 40.200
217 Vi mộc nhĩ soi tươi 40.200 40.200
218 Vi nấm chạy thử nhanh 230.000 230.000
219 Vi nấm mèo nhuộm soi 40.200 40.200
220 Vi nấm mèo nuôi ghép và định danh phương thức thông thường 230.000 230.000
221 Chọc hút kim nhỏ mô mềm 238.000 238.000
222 Tế bào học tập dịch màng bụng, màng tim 147.000 147.000
223 Tế bào học dịch các tổn mến dạng nang 147.000 147.000
224 Tế bào học tập dịch rửa ổ bụng 147.000 147.000
225 Xét nghiệm mô căn bệnh học thường quy thế định, chuyển, đúc, cắt, nhuộm… các bệnh phẩm tử thiết 304.000 304.000
226 Xét nghiệm mô căn bệnh học thường xuyên quy ráng định, chuyển, đúc, cắt, nhuộm…các bệnh dịch phẩm sinh thiết 304.000 304.000
227 Nhuộm hai màu Hematoxyline- Eosin 304.000 304.000
228 Nhuộm hóa tế bào miễn dịch cho từng một vết ấn 407.000 407.000
229 Nhuộm phiến trang bị tế bào theo Papanicolaou ( tế bào K) 322.000 322.000
230 Xét nghiệm tế bào học tập áp nhuộm thường xuyên quy 147.000 147.000
231 Xét nghiệm sinh thiết tức thì bởi cắt lạnh 493.000 493.000
232 Chụp Xquang bụng không chuẩn bị thẳng hoặc nghiêng 47.000
233 Treponema pallidum RPR định tính cùng định lượng 36.800
234 Xét nghiệm tế bào trong nước dịch chẩn đoán tế bào học (não tủy, màng tim, màng phổi, màng bụng, dịch khớp, rửa phế truất quản…) bằng phương thức thủ công 55.100
235 Helicobacter pylori Ag demo nhanh 57.500 57.500
236 Định tính Beta HCG (test nhanh) 21.000 23.300
237 CRP định lượng 53.000 53.000
238 Phản ứng CRP 21.200 21.200
239 Helicobacter pylori Ab thử nghiệm nhanh 230.000 230.000
240 HIV Ab thử nghiệm nhanh 51.700 51.700
VI PHẪU THUẬT - THỦ THUẬT
2 Phẫu thuật chấn thương tiết niệu vày tai biến hóa phẫu thuật 1.500.000
3 Phẫu thuật đem tinh trùng thực hiện ICSI (chưa bao gồm môi trường) 2.500.000
4 Phẫu thuật sa vú 3.400.000
5 Phẫu thuật sinh thiết chẩn đoán 1.200.000
6 Phẫu thuật thủng bóng đái trong tai phát triển thành sản khoa (mổ mở) 900.000
7 Tạo hình cơ tròn hậu môn chữa bệnh mất tự nhà hậu môn 1.600.000
8 Tạo hình thành bụng phức tạp 1.500.000
9 Tạo hình thu gọn thành bụng 3.400.000
10 Tạo hình thu gọn thành bụng 1.500.000
11 Phẫu thuật đem tinh trùng thực hiện ICSI yêu cầu (chưa tất cả môi trường) 2.900.000
12 Triệt sản nữ 100.000 100.000
13 Cấp cứu fan bệnh mới vào viện ngạt thở có kết quả 600.000 600.000
14 Bơm tinh trùng vào phòng tử cung 250.000 250.000
15 Cấy - tháo dỡ thuốc né thai 200.000 200.000
16 Chọc sút thiểu phôi 1.025.000 1.025.000
17 Chọc giảm thiểu bầu (chưa bao gồm kim chọc) 500.000 500.000
18 Chọc hút noãn 7.042.000 7.042.000
19 Chọc hút noãn, chuyển phôi trong thực hiện kỹ thuật hỗ trợ sinh sản 1.025.000 1.025.000
20 Chọc hút nước ối vào chẩn đoán trước sinh 673.000 673.000
21 Chọc hút tinh trả mào tinh hoàn lấy tinh trùng hoặc sinh thiết tinh hoàn, mồng tinh hoàn 2.527.000 2.527.000
22 Chọc hút u nang buồng trứng đường âm hộ (chưa tất cả kim chọc hút) 320.000 320.000
23 Chuyển phôi hoặc đưa phôi giao tử vào vòi tử cung 3.850.000 3.850.000
24 Chuyển phôi yêu cầu (xin của bạn hiến phôi hoặc rã đông) (chưa bao gồm môi trường) 1.000.000 1.000.000
25 Đặt nẹp bột trợ thời thời 120.000 120.000
26 Đặt và tháo chính sách tử cung 210.000 210.000
27 Đẻ khó (Đẻ chỉ huy, ngôi ngược, forcep) yêu thương cầu 300.000 300.000
29 Đẻ không nhức yêu cầu 591.000 591.000
32 Điều trị chửa ống cổ tử cung bởi tiêm Methotrexat dưới khôn xiết âm 300.000 300.000
33 Giảm thiểu phôi (Giảm thiểu thai) 2.065.000 2.065.000
34 Lọc cọ tinh trùng 925.000 925.000
35 Lọc rửa tinh trùng (chưa tất cả môi trường) 150.000 150.000
36 Lưu phôi, đông phôi 1 tháng 150.000 150.000
37 Nâng những núm vú tụt (do dị dạng) 1.800.000 1.800.000
38 Nâng vú bằng những túi dịch 1.800.000 1.800.000
39 Nong đặt mức sử dụng tử cung kháng dính buồng tử cung 161.000 161.000
40 Nối ống dẫn tinh hậu phẫu đình sản 900.000 900.000
41 Phá thai bởi thuốc mang lại tuổi thai từ 7 tuần cho đến khi hết 13 tuần 283.000 283.000
42 Phá thai lớn (trọn gói) 1.500.000 1.500.000
43 Sinh thiết phôi chẩn đoán (Sinh thiết phôi bào mang lại chẩn đoán dt tiền có tác dụng tổ (Biopsy-PGS)/cho 1 người bệnh) 8.796.000 8.796.000
44 Sinh thiết tinh hoàn chẩn đoán 320.000 320.000
45 Sinh thiết tinh hoàn rước tinh trùng + ICSI 2.200.000 2.200.000
46 Tiêm tinh dịch vào bào tương của noãn (ICSI) 6.180.000 6.180.000
47 Tiêm tinh trùng vào trứng ICSI (chưa bao gồm môi trường nuôi cấy) 4.350.000 4.350.000
48 Tháo que ghép tránh thai 70.000 70.000
49 Thổi ngạt 160.000 160.000
50 Thụ tinh tự tạo - IUI (chưa tất cả môi trường) 1.000.000 1.000.000
51 Thụ tinh trong ống nghiệm hay (IVF) (chưa nói thuốc kích ham mê rụng noãn, môi trường nuôi cấy) 5.000.000 5.000.000
52 Thủ thuật sinh thiết những tổ chức 280.000 280.000
53 Thuốc cấy tránh thai 58.000 58.000
54 Triệt sản nam 70.000 70.000
55 Triệt sản nam (bằng dao hoặc không bằng dao) 1.260.000 1.260.000
56 Xin trứng - có tác dụng IVF/ ICSI (chưa bao gồm môi trường nuôi cấy) 6.000.000 6.000.000
57 Chích áp xe pháo vú yêu cầu 247.000 247.000
58 Chọc nang phòng trứng đường cơ quan sinh dục nữ dưới rất âm ( chưa tồn tại kim chọc hút) 820.000 820.000
59 Chọc nang buồng trứng đường chỗ kín dưới vô cùng âm yêu cầu (chưa gồm kim chọc hút) 1.000.000 1.000.000
60 Đặt nguyên lý tử cung 78.000 78.000
61 Đặt cùng tháo phương pháp tử cung yêu cầu 250.000 250.000
62 Điều trị thương tổn cổ tử cung bởi đốt điện, đốt nhiệt, đốt laser, áp lạnh... Yêu thương cầu 175.000 175.000
63 Đo tim thai bằng Doppler 32.000 32.000
64 Hút phòng tử cung vì chưng rong kinh, rong tiết yêu cầu 230.000 230.000
65 Hút thai có gây nên mê tĩnh mạch 180.000 180.000
66 Kỹ thuật trữ lạnh lẽo phôi, trứng 1 lần yêu cầu (chưa có môi trường) 2.500.000 2.500.000
67 Kỹ thuật trữ lạnh lẽo phôi/trứng 2.000.000 2.000.000
68 Kỹ thuật trữ lạnh lẽo tinh trùng yêu ước (chưa bao gồm môi trường) 600.000 600.000
69 Lọc rửa tinh trùng yêu mong (chưa có môi trường) 500.000 500.000
70 Lưu phôi, đông phôi 1 năm 1.800.000 1.800.000
71 Nạo/Hút bầu yêu ước (Người nước ngoài) 420.000 420.000
72 Nuôi ghép noãn chưa trưởng thành 3.000.000 3.000.000
73 Nuôi cấy phôi ngày 5 1.500.000 1.500.000
74 Phá thai đến khi hết 7 tuần bằng phương thức hút chân không 358.000 358.000
75 Phá thai đến hết 7 tuần bằng cách thức hút chân ko yêu cầu 430.000 430.000
76 Phá thai từ tuần máy 6 đến khi hết 12 tuần bằng phương pháp hút chân không 383.000 383.000
77 Phá thai từ tuần lắp thêm 6 đến khi hết 12 tuần bằng cách thức hút chân ko (ngoài giờ) 460.000 460.000
78 Sinh thiết tinh trả chẩn đoán yêu cầu 850.000 850.000
79 Sinh thiết tinh hoàn làm cho ICSI 2.200.000 2.200.000
80 Tiêm tinh trùng vào trứng ICSI yêu cầu (chưa có môi trường) 4.800.000 4.800.000
81 Tinh dịch đồ 50.000 50.000
82 Tháo vòng khó 63.000 63.000
83 Tháo vòng thường 23.000 23.000
84 Thủ thuật chọc hút mào tinh hoàn rước tinh trùng (chưa gồm môi trường) 1.500.000 1.500.000
85 Thủ thuật xoắn polip cổ tử cung, cửa mình yêu cầu 440.000 440.000
86 Thay băng, thái sợi chỉ vết mổ 20.000 20.000
87 ICSI chọc hút không có noãn (chưa tất cả môi trường) 3.350.000
88 ICSI chọc hút không tồn tại noãn yêu cầu (chưa bao gồm môi trường) 5.800.000
89 ICSI chọc hút không noãn yêu cầu 5.800.000
90 ICSI chọc hút noãn - nuôi ghép - gửi phôi yêu mong (chưa bao gồm môi trường) 11.800.000
91 ICSI chọc hút noãn - nuôi cấy phôi yêu ước (chưa có môi trường) 8.800.000
92 ICSI chọc hút noãn, nuôi ghép phôi (chưa tất cả môi trường) 5.850.000
93 ICSI chọc hút noãn, nuôi cấy, gửi phôi (chưa bao gồm môi trường) 7.350.000
94 ICSI đưa phôi 1.500.000
95 ICSI kích thích phòng trứng 2.000.000
96 ICSI/IVF (chưa có môi trường) 9.350.000
97 ICSI/IVF chọc hút noãn - nuôi ghép - đưa phôi + môi trường 12.259.000
98 ICSI/IVF chọc hút noãn - nuôi cấy + môi trường 10.506.000
99 ICSI/IVF yêu ước (chưa bao gồm môi trường) 13.800.000
100 IUI + môi trường 708.000
101 IVF (chưa tất cả môi trường) 5.000.000
102 IVF chọc hút không có noãn (chưa có môi trường) 1.000.000
103 IVF chọc hút không có noãn yêu mong (chưa tất cả môi trường) 2.000.000
104 IVF chọc hút noãn - nuôi ghép - chuyển phôi yêu mong (chưa bao gồm môi trường) 6.000.000
105 IVF chọc hút noãn - nuôi ghép phôi yêu mong (chưa có môi trường) 4.000.000
106 IVF chọc hút noãn, nuôi ghép phôi (Chưa bao gồm môi trường) 2.500.000
107 IVF chọc hút noãn, nuôi cấy, chuyển phôi (chưa gồm môi trường) 3.000.000
108 IVF kích thích phòng trứng 2.000.000
109 IVF yêu ước (chưa có môi trường) 8.000.000
110 Kĩ thuật phôi bay màng 1.500.000
111 Kĩ thuật tan đông gửi phôi + môi trường 3.957.000
112 Kỹ thuật phôi bay màng theo yêu thương cầu 1.500.000
113 Kỹ thuật tan đông + gửi phôi (chưa bao gồm môi trường) 1.200.000
114 Kỹ thuật tan đông + đưa phôi yêu mong (chưa có môi trường) 1.700.000
115 Kỹ thuật tung đông phôi (không tất cả phôi chuyển) (chưa có môi trường) 500.000
116 Kỹ thuật trữ giá phôi, trứng 1 lần (chưa có môi trường) 2.000.000
117 Kỹ thuật trữ lạnh lẽo tinh trùng (chưa gồm môi trường) 700.000
118 Nuôi ghép phôi (nuôi phôi ngày 3) (đã bao gồm môi trường) 3.000.000
119 Nuôi cấy phôi ngày 5 (đã có môi trường) 6.500.000
120 Nuôi ghép phôi từ ngày 3 cho 5 (đã bao gồm môi trường) 3.500.000
121 Phí tàng trữ phôi, trứng tinh dịch 01 tháng 80.000
122 Phí lưu trữ phôi/trứng/ tinh dịch 01 năm 960.000
123 Phí lưu trữ phôi/trứng/tinh trùng 01 năm yêu cầu 1.700.000
124 Phí tàng trữ phôi/trứng/tinh trùng 01 tháng 80.000
125 Phí tàng trữ phôi/trứng/tinh trùng 01 mon yêu cầu 141.666
126 Rã đông phôi, noãn 3.420.000
127 Rã đông tinh trùng 190.000
128 thụ tinh nhân tạo - IUI yêu mong (chưa có môi trường) 1.000.000
129 Trữ lạnh tinh trùng 700.000
130 Chuyển phôi (xin của fan hiến phôi hoặc rã đông) 253.000
131 Kỹ thuật chảy đông + đưa phôi 2.757.000
132 Kỹ thuật tung đông phôi (không tất cả chuyển phôi) 2.504.000
133 Kỹ thuật trữ giá phôi.trứng (1-5 phôi) 1.403.000
134 Kỹ thuật trữ giá phôi/trứng (6-10 phôi) 2.805.000
135 Kỹ thuật trữ rét tinh trùng 101.000
136 Lọc cọ tinh trùng 349.000
137 Lọc cọ tinh trùng 349.000
138 Phẫu thuật rước tinh trùng thực hiện ICSI 940.000
139 Tiêm tinh dịch vào trứng ICSI 2.255.000
140 Thụ tinh tự tạo (IUI) 349.000
141 Thủ thuật chọc hút mào tinh hoàn rước tinh trùng 892.000
142 Chọc dẫn lưu ổ áp xe dưới rất âm 2.058.000 2.058.000
143 Siêu âm can thiệp - Đặt ống thông dẫn lưu lại ổ áp xe 2.058.000 2.058.000
144 Dẫn lưu những ổ dịch vào ổ bụng dưới trả lời siêu âm 2.058.000 2.058.000
145 Dẫn lưu dịch, áp xe, nang dưới gợi ý của khôn xiết âm 2.058.000 2.058.000
146 Ghi năng lượng điện tim cấp cho cứu trên giường 45.900 45.900
147 Điều trị tắc tia sữa bằng sóng ngắn, hồng ngoại 41.100 41.100
148 Đặt catheter tĩnh mạch máu trung trung ương 01 nòng 640.000 640.000
149 Đặt catheter tĩnh mạch trung tâm nhiều nòng 1.113.000 1.113.000
150 Đặt catheter động mạch 1.354.000 1.354.000
151 Sốc điện ko kể lồng ngực cung cấp cứu 430.000 430.000
152 Bóp nhẵn Ambu qua phương diện nạ 203.000 203.000
153 Đặt ống vận khí quản 555.000 555.000
154 Đặt vận khí quản 2 nòng 555.000 555.000
155 Mở khí quản ngại qua màng nhẫn giáp 704.000 704.000
156 Mở khí cai quản qua da một thì cung cấp cứu ngạt thở 704.000 704.000
157 Thông khí tự tạo không xâm nhập 533.000 533.000
158 Thông khí tự tạo CPAP qua van Boussignac 533.000 533.000
159 Thông khí tự tạo không xâm nhập cách tiến hành CPAP 533.000 533.000
160 Thông khí tự tạo không xâm nhập phương thức Bi
PAP
533.000 533.000
161 Thông khí nhân tạo xâm nhập 533.000 533.000
162 Thông khí tự tạo xâm nhập cách làm VCV 533.000 533.000
163 Thông khí nhân tạo xâm nhập thủ tục PCV 533.000 533.000
164 Thông khí nhân tạo xâm nhập cách tiến hành A/C (VCV) 533.000 533.000
165 Thông khí nhân tạo xâm nhập thủ tục Si
MV
533.000 533.000
166 Thông khí nhân tạo xâm nhập cách thức PSV 533.000 533.000
167 Thông khí nhân tạo xâm nhập cách thức CPAP 533.000 533.000
168 Thông khí nhân tạo xâm nhập cách tiến hành APRV 533.000 533.000
169 Thông khí tự tạo xâm nhập phương thức NAVA 533.000 533.000
170 Thông khí nhân tạo xâm nhập phương thức HFO 533.000 533.000
171 Thông khí nhân tạo kiểu áp lực thể tích cùng với đích thể tích (VCV+ xuất xắc MMV+Assure) 533.000 533.000
172 Thông khí nhân tạo với khí NO 533.000 533.000
173 Thông khí nhân tạo trong khi vận chuyển 533.000 533.000
174 Cấp cứu xong tuần hoàn hô hấp cơ bản 458.000 458.000
175 Đặt ống thông dẫn lưu giữ bàng quang 85.400 85.400
176 Mở thông bóng đái trên xương mu 360.000 360.000
177 Thông bàng quang 85.400 85.400
178 Soi đáy mắt cấp cho cứu 49.600 49.600
179 Chọc dịch tuỷ sống 100.000 100.000
180 Đặt ống thông dạ dày 85.400 85.400
181 Rửa dạ dày cung cấp cứu 106.000 106.000
182 Đặt ống thông hậu môn 78.000 78.000
183 Xác định cấp tốc 1NR/PT/ Quick % tại chỗ bằng máy cầm tay 39.200 39.200
184 Chọc tháo dỡ dịch ổ bụng dưới trả lời của khôn xiết âm trong khoa hồi sức cấp cứu 169.000 169.000
185 Chọc hút khí màng phổi 136.000 136.000
186 Siêu âm Doppler mạch máu 211.000 211.000
187 Soi lòng mắt cấp cho cứu trên giường 49.600 49.600
188 Đặt sonde bàng quang 85.400 85.400
189 Nong niệu đạo với đặt sonde đái 228.000 228.000
190 Rửa bóng đái lấy ngày tiết cục 185.000 185.000
191 Rửa bàng quang 185.000 185.000
192 Chọc dò dịch ổ bụng xét nghiệm 131.000 131.000
193 Chọc tháo dịch ổ bụng điều trị(Chọc dò màng bụng hoặc màng phổi) 131.000 131.000
194 Chọc toá dịch ổ bụng khám chữa (Chọc cởi dịch màng bụng hoặc màng phổi dưới trả lời của vô cùng âm) 169.000 169.000
195 Nội soi ổ bụng 793.000 793.000
196 Nội soi ổ bụng bao gồm sinh thiết 937.000 937.000
197 Siêu âm can thiệp - Chọc dịch ổ bụng xét nghiệm 169.000 169.000
198 Thụt túa phân 78.000 78.000
199 Chọc hút tế bào cơ bằng kim nhỏ 104.000 104.000
200 Chọc hút tế bào ứng dụng bằng kim nhỏ 104.000 104.000
201 Sinh thiết phần mềm bằng phương pháp sinh thiết mở 249.000 249.000
202 Sốc năng lượng điện phá rung nhĩ, cơn tim đập nhanh 968.000 968.000
203 Thở máy bằng xâm nhập 533.000 533.0