Giáo Dục

Bài soạn siêu ngắn: Thêm trạng ngữ cho câu – Ngữ văn lớp 7

Bài soạn siêu ngắn: Thêm trạng ngữ cho câu – sgk ngữ văn lớp 7 tập 2. Tất cả các câu hỏi trong bài học đều được soạn ngắn gọn, súc tích nhưng vẫn đầy đủ ý.

Câu trả lời:

Câu 1:  Xác định trạng ngữ trong các câu: Dưới bóng tre xanh, đã từ lâu đời…

Bài làm:

Các trạng ngữ: Dưới bóng tre xanh, đã từ lâu đời, đời đời kiếp kiếp , từ nghìn đời nay

Câu 2: Các trạng ngữ vừa tìm được bổ sung nội dung gì ?

Bài làm:

 • Dưới bóng tre xanh : Xác định khống gian, nơi chốn
 • Đã từ lâu đời đời đời, kiếp kiếp,từ nghìn đời nay: xác định thời gian
 • Từ nghìn đời nay : xác định thời gian

Câu 3: Có thể chuyển các trạng ngữ nói trên sang những vị trí  nào trong câu?

Bài làm:

 • Chuyển lên đầu câu: Dưới bóng tre xanh, đã từ lâu đời, người dân cày Việt Nam dựng nhà, dựng cửa, vỡ ruộng, khai hoang.
 • Chuyển xuống cuối câu: Tre ăn ở với người, đời đời, kiếp kiếp.
 • Ở giữa câu: Cối xay tre nặng nề quay, từ nghìn đời nay, xay nắm thóc.

Câu 4: Hãy cho biết  trong câu nào cụm từ mùa xuân làm trạng ngữ…

Bài làm:

a. Mùa xuân của tôi (chủ ngữ) – mùa xuân Bắc Việt, mùa xuân của Hà Nội (phụ chú ngữ) / là mùa xuân có mưa riêu riêu,…  có tiếng nhạn … đêm xanh (vị ngữ)

Bạn đang xem: Bài soạn siêu ngắn: Thêm trạng ngữ cho câu – Ngữ văn lớp 7

b. Mùa xuân (trạng ngữ), cây gạo(chủ ngữ) / gọi đến bao nhiêu là chim ríu rít( vị ngữ).

c. Tự nhiên như thế: ai ( chủ ngữ) / cũng chuộng mùa xuân (vị  ngữ).

d. Mùa xuân! (Câu đặc biệt, từ mùa xuân đóng vai trò thành phần chính trong câu

Câu 5 +6 : Tìm trạng ngữ trong các đoạn trích dưới đây…

Bài làm:

 • Trạng ngữ chỉ thời gian :khi đi qua … lúa còn tươi
 • Trạng ngữ chỉ không gian (nơi chốn): trong cái vỏ xanh kia; dưới ánh nắng
 • Trạng ngữ chỉ nguyên nhân : vì cái chất quý trong sạch của Trời
 • Trạng ngữ chỉ cách thức: như báo trước mùa về … và tinh khiết
 • Trạng ngữ chỉ phương tiện : với khả năng thích hợp … trên đây

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button