Giáo Dục

Bài soạn siêu ngắn: Những ngày đầu của nước Việt Nam mới – Ngữ văn lớp 12

Bài soạn siêu ngắn: Những ngày đầu của nước Việt Nam mới – trang 204 sgk ngữ văn lớp 12 tập 1. Tất cả các câu hỏi trong bài học đều được soạn ngắn gọn, súc tích nhưng vẫn đầy đủ ý.

Câu trả lời:

Câu 1: Tìm hiểu bố cục của đoạn trích

Trả lời:

Phân tích gồm 4 đoạn:

  • Phần 1: Từ đầu đến “ập vào miền Bắc”: Hồi tưởng về giờ phút hiểm nghèo của đất nước Việt Nam mới.
  • Phần 2: Tiếp theo đến “thêm trầm trọng”: Những khó khăn mọi mặt của đất nước.
  • Phần 3: Tiếp theo đèn “ba trăm bảy mươi kilôgam vàng”: Những biện pháp tích cực của chính quyền mới quyết tâm vượt qua mọi khó khăn, thử thách.
  • Phần 4: Đoạn còn lại: hình ảnh Bác Hồ biểu tượng cho một chính thể mới, Nhà nước mới. Nhà nước của dân, do dân, vì dân.

Câu 2: Để hồi tưởng về những ngày đầu của nước Việt Nam mới, tác giả đã xuất phát từ điểm nhìn hiện tại nào? Những cảm nghĩ cụ thể của tác giả?

Trả lời:

Tác giả xuất pháp từ điểm nhìn hiện tại: năm 1970, kháng chiến chống Mỹ gay go, quyết liệt.

Bạn đang xem: Bài soạn siêu ngắn: Những ngày đầu của nước Việt Nam mới – Ngữ văn lớp 12

Cảm nghĩ của tác giả: Trước 1945, chủ nghĩa Đế Quốc hoành hành, Việt Nam chưa được công nhận. Ngày nay nước Việt Nam là một nước tự do, quyết trừng phạt kẻ thù.

Câu 3: Phần trích đã nêu rõ những khó khăn nguy nan của nước Việt Nam mới ra sao? 

Trả lời:

Những khó khăn: Đảng hoạt động bí mật, kinh tế kiệt quệ, dân trí thấp, thất nghiệp, dịch bệnh hoành hành và thực dân Pháp trở lại xâm lược Nam Bộ. Chính quyền ta thì còn rất non trẻ.

Câu 4: Đảng và Chính Phủ được sự ủng hộ của toàn dân đã có quyết sách đứng đắn sáng suốt như thế nào để đưa đất nước vượt qua gian khố?

Trả lời:

Quyết sách đúng đắn: trước hết củng cố chính quyền CM, giải tán chính quyền cũ, từng bước thi hành các chính sách: giảm tô thuế, xóa nợ, tăng dân tăng cường học chữ quốc ngữ, lập “Quỹ Độc lập”, kêu gọi “Tuần lễ vàng”…

Câu 5: Trong cả phần trích, đâu là hình tượng tiêu biểu, gây ấn tượng sâu sắc nhất? Vì sao?

Trả lời:

Gây ấn tượng mạnh là hình ảnh Bác Hồ, người đứng đầu bộ máy lãnh đạo Đảng và Chính phủ, lãnh đạo Cách Mạng thắng lợi => ta đã thấy được sự cao cả của Bác: luôn toàn tâm toàn ý vì dân, vì nước.

Câu 6: Nghệ thuật thể hiện hồi kí trong phần trích này có gì đặc biệt?

Trả lời:

Điểm đặc biệt: điểm nhìn là từ một người đại diện cho bộ máy lao động Đảng và Chính Phủ. Sự kiện thì lớn, toàn cảnh => Đoạn hồi kí giống như những trang biên niên sử.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button